NEMO-enquête i.v.m. impact corona op de museumsector

NEMO wil graag de impact van het coronavirus op onze sector in kaart brengen. Mogen we jullie vragen om ten laatste op vrijdag 3 april deze vragenlijst in te vullen.