Lidmaatschap 2021

Wie al lid was in 2020 en het lidmaatschap wil verlengen, dient daarvoor geen webformulier meer in te vullen! Volg gewoon de stappen hieronder.


STAND VAN ZAKEN VERZENDING STICKERS

Er werden reeds meer dan 1250 internationale en 215 Vlaamse stickers verzonden.

Op dit moment zijn de betalingen tot en met 19 januari 2021 verwerkt.

Hou er rekening mee dat het secretariaat slechts deeltijds bemand is. Er kunnen ook vertragingen zijn bij bpost. Wees dus even geduldig...

In januari kan je met je lidkaart en 2020-sticker nog musea bezoeken, de oude sticker moet normaal gezien in januari nog aanvaard worden door de musea.

Lidgelden

De prijzen voor de lidgelden blijven dezelfde als het vorige werkjaar.

Je kan ze onderaan deze webpagina terugvinden, of hieronder bij de uitleg voor de verschillende categorieën van leden.


Praktische info

(klik hiernaast op de omschrijving die van toepassing is voor meer informatie)
1Ik heb mijn lidgeld voor 2021 betaald, maar heb nog geen sticker ontvangen
Met bijna 2000 stickers te verdelen en slechts een halftijdse bemanning van het secretariaat, duurt het even voor alle stickers verstuurd zijn. Het versturen van de stickers start vanaf de kerstvakantie. Via deze pagina kan je ook bekijken tot welke datum de betalingen reeds verwerkt zijn. Gelieve het secretariaat niet te mailen met de vraag waar je sticker blijft, aangezien dit de werkdruk verhoogt en voor extra vertraging zorgt. Hou ook rekening met vertragingen via BPost. In januari 2021 moeten musea nog de kaart met sticker 2020 aanvaarden. Je kan dus in die eerste maand van het jaar nog zonder sticker 2021 musea bezoeken.
2Wij zijn als museum/organisatie instellingslid van ICOM (Belgium Flanders) en willen het lidmaatschap vernieuwen
Elk instellingslid ontvangt eind 2020 een offerte voor het lidmaatschap 2021. Op basis hiervan kunnen er wijzigingen aangevraagd worden.


Na bevestiging en/of ontvangst van een bestelbon wordt het instellingslidmaatschap verlengd en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd, afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte.

3Wij zijn als museum/organisatie instellingslid van ICOM (Belgium Flanders) en betalen daarnaast ook het lidgeld voor de individuele kaarten van (een deel van) onze medewerkers. We willen het lidmaatschap vernieuwen.
Elk instellingslid ontvangt eind 2020 een offerte voor het lidmaatschap 2021. Op basis hiervan kunnen er wijzigingen aangevraagd worden (bv. schrappen van medewerkers die uit dienst zijn, aanvragen nieuwe kaarten, ...)


Na bevestiging en/of ontvangst van een bestelbon wordt het instellingslidmaatschap verlengd en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte). Indien er nieuwe kaarten besteld zijn, dan worden die doorgestuurd zodra we ze ontvangen van het (internationale) secretariaat.

4Wij zijn als museum/organisatie geen instellingslid van ICOM (Belgium Flanders) maar betalen wel het lidgeld voor de individuele kaarten van (een deel van) onze medewerkers. We willen deze lidmaatschappen vernieuwen.
Jullie ontvangen eind 2020 een offerte voor het lidmaatschap 2021. Op basis hiervan kunnen er wijzigingen aangevraagd worden (bv. schrappen van medewerkers die uit dienst zijn, aanvragen nieuwe kaarten, ...)


Na bevestiging en/of ontvangst van een bestelbon wordt het instellingslidmaatschap verlengd en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte). Indien er nieuwe kaarten besteld zijn, dan worden die doorgestuurd zodra we ze ontvangen van het (internationale) secretariaat.

5Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), maar het lidgeld wordt door mijn werkgever betaald. Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen.
In principe hoef je niets te doen, je organisatie krijgt een offerte, en na bevestiging daarvan verlengen wij het lidmaatschap. Opgelet, dit geldt niet voor freelancers en andere zelfstandigen.


De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte) naar je werkgever.

6Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), maar het lidgeld wordt deels door mijn werkgever, deels door mezelf betaald. Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen.
Je hoeft nog niets te doen, je organisatie krijgt een offerte, en na bevestiging daarvan verlengen wij het lidmaatschap.


We geven je dan een seintje via mail om het bijkomende deel van het lidgeld te betalen, zoals overeengekomen met je werkgever.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte) naar je werkgever.

7Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) als student. Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen.
Studenten dienen ieder jaar een attest door te sturen waaruit blijkt dat ze ingeschreven zijn in een studierichting met museale insteek. Stuur dat attest voor het academiejaar 2020-21 zo snel mogelijk door naar ons secretariaat.


Na bevestiging van het attest door ons secretariaat, mag je het lidgeld betalen:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 58 indien je een internationale kaart hebt


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: Lidgeld 2021 student - voornaam en familienaam - lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf de kerstvakantie, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2020, laat ons dat dan ook zeker weten!

8Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), werkte vroeger in een museum en ben al langer dan een jaar met pensioen. Ik ben al geregistreerd bij ICOM als gepensioneerd. Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen.
Indien je vroeger al bij ons het statuut 'met pensioen' had, volg je onderstaande stappen.


Betaal het lidgeld 2021:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 58 indien je een internationale kaart hebt


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2021 pensioen - voornaam en familienaam - lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2020 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Graag enkel een factuur vragen indien dat echt nodig is voor de boekhouding, onnodige facturen vertragen de verdeling van de stickers.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf de kerstvakantie, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2020, laat ons dat dan ook zeker weten!

9Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), werkte tot voor kort in een museum en ben in de loop van 2020 met pensioen gegaan. Ik wil mijn lidmaatschap vernieuwen.
Indien je tot nu toe een gewoon lidmaatschap had als werkend lid in een museum, maar je bent in 2020 met pensioen gegaan, dan kan je een aanvraag doen voor verminderd lidgeld. Stuur hiervoor een mailtje naar ons secretariaat en stuur een attest mee dat bewijst dat je met pensioen bent.


Na bevestiging van je nieuwe statuut door ons secretariaat mag je het lidgeld betalen:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 58 indien je een internationale kaart hebt


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2021 pensioen + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2020 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Graag enkel een factuur vragen indien dat echt nodig is voor de boekhouding, onnodige facturen vertragen de verdeling van de stickers.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf de kerstvakantie, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2020, laat ons dat dan ook zeker weten!

10Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) en werk in een museum of bij een organisatie die instellingslid is. Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen.
Indien je werkzaam bent bij een organisatie die instellingslid is bij ICOM, dan heb je recht op een verlaagd lidgeld.


Let op, de voorbije jaren hebben enkele musea hun instellingslidmaatschap opgezegd. Hieronder kan je de lijst vinden van musea en andere organisaties die in 2020 instellingslid waren. Moest een museum het instellingslidmaatschap in 2021 opzeggen, dan kan er achteraf aan de leden een meerkost gevraagd worden.

Betaal het lidgeld 2021:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 95 indien je een internationale kaart hebt


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2021 + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld) + naam museum/organisatie waar je werkt

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2020 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Graag enkel een factuur vragen indien dat echt nodig is voor de boekhouding, onnodige facturen vertragen de verdeling van de stickers.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf de kerstvakantie, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2020, laat ons dat dan ook zeker weten!

11Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) maar werk in een museum dat geen instellingslid is. Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen.


Betaal het lidgeld 2021:

 • € 65 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 135 indien je een internationale kaart hebt


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2021 + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2020 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Graag enkel een factuur vragen indien dat echt nodig is voor de boekhouding, onnodige facturen vertragen de verdeling van de stickers.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf de kerstvakantie, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2020, laat ons dat dan ook zeker weten!

12Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) als toegetreden lid. Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen.


Betaal het lidgeld 2020:

 • € 65 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 135 indien je een internationale kaart hebt


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2021 + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2020 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Graag enkel een factuur vragen indien dat echt nodig is voor de boekhouding, onnodige facturen vertragen de verdeling van de stickers.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf de kerstvakantie, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2020, laat ons dat dan ook zeker weten!

13Is het museum of de organisatie waarvoor ik werk instellingslid?
Volgende organisaties en musea zijn momenteel instellingslid:
 • Abdijmuseum Ten Duinen 1138
 • Africamuseum
 • AGB Erfgoed Gent
 • AMVB
 • Archief en musea Turnhout
 • ARGOS Centre for Arts & Media
 • Belgisch stripcentrum
 • BOZAR / Paleis voor Schone Kunsten
 • Centrum Ronde van Vlaanderen
 • CIAP
 • CIVA
 • CRKC/Parcum
 • Cultuurdienst Stad Gent
 • De Museumstichting SON
 • Den AST vzw
 • Design Museum Gent
 • De wereld van Kina
 • DIVA
 • Erfgoedsite Tienen
 • FARO
 • FeliXart Museum
 • FOMU
 • Gents universiteitsmuseum
 • Glazenhuis
 • Herita
 • Historische huizen Gent
 • In Flanders Fields Museum
 • Jacobs Smitsmuseum
 • Het huis van Alijn
 • Het Stadsmus Hasselt
 • Karrenmuseum Essen
 • Kasteel van Gaasbeek
 • Kazerne Dossin
 • KBIN
 • KBR
 • KLM-MRA
 • KMKG
 • KMSKA
 • KMSKB
 • Kusthistories-Villa Les Zéphirs
 • M Leuven
 • Memorial Museum Passchendaele 1917
 • Muziekinstrumentenmuseum
 • Modemuseum Hasselt
 • MOMU
 • Mooss
 • MOT
 • MSK Gent
 • MUHKA
 • Musea & Erfgoed Antwerpen
 • Musea & Erfgoed Mechelen
 • Musea Maaseik
 • Museum Albert Van Dyck
 • Museum Dhondt-Dhaenens
 • Museum Dr Guislain
 • Museum Mayer van den Bergh
 • Museum van Europa
 • Mu.ZEE
 • Nationaal Jenevermuseum Hasselt
 • NAVIGO
 • Openluchtmuseum Bokrijk
 • PAM Ename
 • PAM Velzeke
 • Parlamentarium
 • Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren
 • Provincie Antwerpen - dienst erfgoed
 • Provinciedomein Raversyde
 • Sint-Pauluskerk Antwerpen
 • S.M.A.K.
 • Stadsarchief Brugge
 • Sportimonium
 • Stadsmuseum Lier
 • Stadsmuseum Lokeren
 • Stedelijke musea Dendermonde
 • STAM
 • Stedelijke Musea Brugge
 • Suske en Wiske Kindermuseum
 • Teseum
 • The Low Countries Sculpture Society
 • Texture
 • Toerisme Vlaanderen
 • VAI
 • VIAA
 • Vlaams ministerie van Cultuur, jeugd, Sport en Media - afdeling Erfgoed
 • Vlaams ministerie van Cultuur, jeugd, Sport en Media - afdeling Kunsten
 • WIELS
 • Ypermuseum
 • Z33
14Ik heb een nieuwe lidkaart aangevraagd, wanneer wordt die verstuurd?
Nieuwe Vlaamse lidkaarten kunnen zonder problemen aangevraagd worden en worden zo snel mogelijk geprint.  Nieuwe internationale lidkaarten kunnen momenteel niet geprint worden. Het internationale secretariaat werkt momenteel van thuis uit, tot de verhuis naar het nieuwe gebouw is afgerond. Daardoor kunnen er tijdelijk geen kaarten geprint worden. Het internationale secretariaat sluit ook tijdens de kerstvakantie. Hou er dus rekening mee dat er pas vanaf januari internationale kaarten kunnen aangemaakt worden. We verwachten de op dit moment reeds aangevraagde kaarten vanaf midden januari. In afwachting daarvan kunnen we nieuwe leden die wachten op een kaart wel een betalingsbewijsje bezorgen, moesten ze in de tussentijd een museum willen bezoeken of deelnemen aan een ICOM-activiteit. Gelieve dit enkel aan te vragen als het echt nodig is, om het secretariaat niet extra te belasten.

Lidgelden ICOM Belgium Flanders

(Enkel Vlaamse lidkaart)

Opgelet, deze lidgelden zijn van toepassing op wie enkel een Vlaams lidmaatschap heeft (Vlaamse gekleurde lidkaart i.p.v. een internationale witte lidkaart)!

Instellingsleden
 • Standaardtarief: € 250
Individuele leden
 • Standaardtarief: € 65
 • Voordeeltarief (enkel als de instelling waar men werkt instellingslid is): € 25
 • Student: € 25
 • Pensioen na loopbaan in museum: € 25

Lidgelden ICOM Internationaal

(Internationale lidkaart)

Om lid te worden van ICOM Internationaal, moet men ook lid zijn van een nationaal comité. De prijzen hieronder zijn opgebouwd uit het lidgeld van ICOM Belgium Flanders (eerste getal) en het internationale lidgeld (tweede getal).


Instellingsleden
 • Type 1 (inkomsten lager dan € 30 000) – 3 kaarten: € 250 + € 270 = € 520
 • Type 2 (inkomsten tussen € 30 000 en € 100 000) – 4 kaarten: € 250 + € 335 = € 585
 • Type 3 (inkomsten tussen € 100 000 en € 1 000 000) – 5 kaarten: € 250 + € 498 = € 748
 • Type 4 (inkomsten tussen € 1 000 000 en € 5 000 000) – 6 kaarten: € 250 + € 598 = €848
 • Type 5 (inkomsten tussen € 5 000 000 en € 10 000 000) – 7 kaarten: € 250 + € 681 = € 931
 • Type 6 (inkomsten hoger dan € 10 000 000) – 8 kaarten: € 250 + € 832 = € 1082
Individuele leden
 • Standaardtarief: € 65 + € 70 = € 135
 • Werkend bij een instellingslid: € 25 + € 70 = € 95
 • Student: € 25 + € 33 = € 58
 • Pensioen na loopbaan in museum: € 25 + € 33 = € 58
Meer informatie?

Klik hier voor een overzicht van de veelgestelde vragen over het ICOM-lidmaatschap.

Neem indien nodig contact op met ons secretariaat bij verdere vragen.