Aanvraag lidmaatschap ICOM Belgium Flanders

Vul onderstaand formulier in indien je enkel lid wil worden van ICOM Belgium Flanders. Wie lid wil worden van ICOM Internationaal + ICOM Belgium Flanders, moet gebruik maken van deze link.


Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Nieuwe lidmaatschappen ontvangen na 30 september gelden vanaf 1 januari van het volgende jaar, tenzij anders aangegeven.


Wie al lid was en zijn/haar lidmaatschap wil verlengen, vragen we om dit formulier NIET in te vullen, maar de stappen voor verlenging lidmaatschap te volgen.

Lidmaatschap ICOM Belgium Flanders

* verplicht in te vullen

Persoonlijke gegevensInstellingsgegevens

Gebruik dit adres als correspondentie-adresGebruik een ander adres als correspondentie-adresFactuurgegevens


Adres instellingCorrespondentie-adresType lidmaatschap

Nieuw lidmaatschap

Voor vernieuwing van een bestaand lidmaatschap, klik hier

** Bewijsstuk bezorgen

*** Niet stemgerechtigd op AVOverige

Ik geef toestemming aan ICOM Belgium Flanders om mij op de hoogte te houden van nuttige info over het lidmaatschap, werkbezoeken en nuttige weetjes uit de museumsector via de nieuwsbrief

JaNeenIk verklaar dat ik in aanmerking kom voor het lidmaatschap van ICOM. Ik ben niet bezig in de omgang (kopen en verkopen voor winst) op het gebied van culturele goederen en accepteer de Ethische Code voor Musea. Ik onderteken de ethische code en verstuur die per post. Indien er bewijzen nodig zijn (bv. voor studentstatuut of gepensioneerd) bezorg ik die elektronisch of via de post.


Aanvragen van studenten en gepensioneerde personeelsleden moeten vergezeld worden met een bewijsstuk. Men kan dit document inscannen en toevoegen aan dit formulier, of het met de post versturen naar het secretariaat van ICOM Belgium Flanders.