NEMO-conferentie, MSK & STAM, Gent

NEMO-conferentie, MSK & STAM, Gent

NEMO’s 25th Annual Conference

Het kloppend hart van elk museum is haar collectie. NEMO (het Netwerk van Europese Museumorganisaties) gaat op haar jaarlijks congres op zoek naar manieren waarop musea hun collecties op een eigentijdse wijze inzetten. De slagkracht van het museale hart wordt gemeten en er wordt onderzocht hoe de collecties verbonden zijn met andere vitale organen in de museumorganisatie, met de erfgoedgemeenschappen en met de samenleving in zijn geheel.

Samen met deskundigen uit heel Europa gaat NEMO op zoek naar antwoorden. Ideeën en best practices omtrent hedendaags collectiebeleid vormen de kern van de presentaties van deze experten. Tevens licht men de politieke en sociale effecten die musea hebben op hun omgeving toe, met aandacht voor de digitale en gediversifieerde maatschappij.

NEMO organiseert dit congres in samenwerking met ICOM Belgium Flanders en de Vlaamse Kunstcollectie vzw.

MSK Gent, STAM en SMAK zijn locatiepartners.

Het congres wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent.

Leden van ICOM Belgium Flanders en de Vlaamse Kunstcollectie vzw ontvangen 30 euro korting op de inschrijvingsprijs (120 i.p.v. 150 euro)!