ICOM Belgium Flanders wil haar leden graag motiveren om deel te nemen aan internationale ICOM-conferenties. Elk jaar kunnen 10 leden een financiële brijdrage van max. € 150 aanvragen.

 

Voorwaarden

Om een bijdrage van € 150 aan te vragen moet je voldoen aan volgende voorwaarden

  • Internationaal ICOM-lid zijn via ICOM Belgium Flanders
  • Een geldig lidmaatschap hebben voor 2023
  • Deelnemen aan een internationale ICOM-conferentie (ICOM Internationaal of specifiek internationaal comité)
  • Een actieve rol opnemen tijdens diezelfde conferentie (lezing, poster sessie, moderator, ...)

Aanvragen

Hoe doe je je aanvraag?

  • Neem contact op met ons secretariaat
  • Hou alvast de bewijzen van betalingen bij (inschrijving)

De tegemoetkoming is bedoeld als persoonlijke incentive en wordt gestort op de persoonlijke rekening van het ICOM-lid, tenzij het lid zelf vraagt om het op de rekening van het museum of de organisatie te storten.