ICOM is een internationaal netwerk van musea en museumprofessionals uit meer dan 145 landen, dat ijvert voor de conservatie en bescherming van het culturele erfgoed wereldwijd. De leden van ICOM wisselen kennis en ervaringen uit in diverse nationale, regionale en internationale comités, en dragen zo bij tot de verdere ontwikkeling van musea en de professionalisering van hun medewerkers.

Elk lid van ICOM onderschrijft de "ICOM Code of Ethics for Museums", een reeks afspraken rond minimum standaarden en normen die elk museum en haar medewerkers dienen na te leven:

 1. Musea behouden, interpreteren en bevorderen aspecten van het natuurlijk en cultureel erfgoed van de mensheid.
 2. Musea die collecties bewaren, beheren deze voor het welzijn van de samenleving en haar ontwikkeling.
 3. Musea bewaren primaire bronnen waarmee kennis vastgelegd en bevorderd kan worden.
 4. Musea bieden mogelijkheden voor het waarderen, genieten, begrijpen en beheren van natuurlijk en cultureel erfgoed.
 5. Museale faciliteiten bieden mogelijkheden voor andere vormen van dienstverlening en voorzieningen aan het publiek.
 6. Musea werken nauw samen met die gemeenschappen waar de collecties vandaan komen alsmede de gemeenschappen ten dienste waarvan zij werken.
 7. Musea werken binnen een wettelijk kader.
 8. Musea werken op een professionele wijze.

Professioneel netwerk en denktank

ICOM verbindt meer dan 35 000 leden uit 145 landen, en vormt zo een uniek professioneel netwerk van museumprofessionals. Als lid van ICOM kan men deelnemen aan een of meerdere nationale, regionale en internationale comités.

 


 

Meer dan 100 landen hebben een eigen nationaal comité, dat op lokaal vlak de waarden en normen van ICOM verdedigt. Het Belgische nationale ICOM-comité, ICOM Belgium, bestaat uit een Nederlandstalige (ICOM Belgium Flanders) en Franstalige museumvereniging (ICOM Belgique Wallonie/Bruxelles). Deze organisaties nemen afwisselend de rol op van (onder)voorzitter van het Belgisch comité voor een periode van 3 jaar.

Overzicht van alle nationale ICOM-comités

 


 

Heel wat nationale comités bundelen hun krachten in regionale overlegstructuren. Op die manier willen ze de kennisuitwisseling over de landsgrenzen stimuleren. België maakt deel uit van ICOM Europe.

Overzicht van alle regionale ICOM-comités

 


 

Naast de nationale en regionale comités, zijn er ook 30 internationale ICOM-groepen, waarin leden vanuit diverse laden samenzitten rond een specialisatie: een type museum (bv. historische gebouwen), een specifieke collectiefocus (bv. glas) of een welbepaalde museumopdracht (bv. educatie). Deze werkgroepen wisselen informatie uit, zetten samenwerkingsverbanden op en verfijnen de professionele standaarden en normen.

Je kan lid worden van vier comités: je hoofdcomité (waar je ook stemrecht hebt) en max. drie extra comités (om op de hoogte te blijven).


Er zijn drie manieren om lid te worden van een internationaal comité:

 • door je keuze door te geven bij het lid worden (op het aanvraagformulier kan je één hoofd- en drie extra comités kiezen
 • door in te loggen in de ICOM-memberspace en vervolgens te klikken op 'Join an International Committee'
 • door contact op te nemen met ons secretariaat.

Bij je eerste aanmelding ontvang je normaal gezien een mailtje waarmee je het wachtwoord voor de membershipspace kan instellen. Kijk zeker ook je spamfolder na! Ben je je wachtwoord kwijt, dan kan je bij het inloggen ook klikken op de link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Je krijgt dan opnieuw een mail. Komt deze mail niet aan, check ook dan eerst de spamfolder. De mail wordt gestuurd naar je primair mailadres (werkadres of privé, afh. van je keuze bij je eerste inschrijving). Ben je niet meer zeker welk mailadres je hebt opgegeven, of is je mailadres ondertussen gewijzigd, neem dan contact op met ons secretariaat

Overzicht van alle internationale ICOM-comités

Infopagina ICOM-CECA België

 


 

Tenslotte zijn een aantal internationale organisaties die zich bezighouden met de museale praktijk, als aanverwante organisaties opgenomen in ICOM.

Overzicht van alle aanverwante organisaties


Lid worden

Wie zich aansluit bij ICOM internationaal, moet ook lid zijn/worden van ICOM Belgium Flanders. Meer info over de voorwaarden, soorten lidmaatschappen en tarieven