ICOM Internationaal lanceerde in 2020 projecten voor nationale en internationale comités, met als doel de uitdagingen van de coronapandemie beter aan te kunnen. ICOM Belgium werkte in 2021 samen met CECA een project uit onder de noemer "Virtual Museum Mediation: A Necessary Adaptation of Methods". Deze projecten werden in 2022 verder uitgebreid in een nieuwe subsidieronde, waarbij nationale comités projecten konden opzetten met andere landen. ICOM Belgium startte een project met El Salvador, om de collega's daar te ondersteunen op het vlak van publiekswerking.

 

Virtual Museum Mediation

De sluiting van musea in 2020 omwille van het coronavirus forceerde musea om naar nieuwe manieren te zoeken om het publiek te bereiken en het museum tot in de huiskamers te brengen, in tijden van sociale restricties. Vele musea zochten naar digitale oplossingen. Een gebrek aan kennis, ervaring en tools zorgde er echter voor dat vele musea snel tegen limieten botsten.

Het ICOM Solidarity project "Virtuel Museum Mediation: A Necessary Adaptation of methods" wil online tutorials opstellen ter ondersteuning van virtuele publiekswerkingen in musea. 

Het eindresultaat is een handleiding in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) en een reeks begeleidende video's.

Dit project werd gerealiseerd binnen de ICOM Solidarity Projects (ronde 2021), in partnerschap met ICOM Belgium, ICOM CECA, Musées et Société en Wallonie, Brussels Museums en FARO. De volgende musea fungeerden als pilootorganisaties: FeliXart Museum (Drogenbos), Musée de Folklore et des Imaginaires (Tournai), Musée royal de Mariemont, Musée d’Ixelles, Musée de la Photographie (Charleroi), Maison de l’histoire européenne (Bruxelles). 

Met dank aan ICOM en de Federatie Wallonië-Brussel voor hun financiële bijdrage.

 

De ontwikkelde materialen zijn vrij te gebruiken door musea. 

We vragen wel graag om een korte enquête in te vullen.

 


Project ICOM El Salvador

ddd