ICOM Internationaal lanceerde in 2020 projecten voor nationale en internationale comités, met als doel de uitdagingen van de coronapandemie beter aan te kunnen. ICOM Belgium werkte in 2021 samen met CECA een project uit onder de noemer "Virtual Museum Mediation: A Necessary Adaptation of Methods". Deze projecten werden in 2022 verder uitgebreid in een nieuwe subsidieronde, waarbij nationale comités projecten konden opzetten met andere landen. ICOM Belgium startte een project met El Salvador, om de collega's daar te ondersteunen op het vlak van publiekswerking.

 

Virtual Museum Mediation

De sluiting van musea in 2020 omwille van het coronavirus forceerde musea om naar nieuwe manieren te zoeken om het publiek te bereiken en het museum tot in de huiskamers te brengen, in tijden van sociale restricties. Vele musea zochten naar digitale oplossingen. Een gebrek aan kennis, ervaring en tools zorgde er echter voor dat vele musea snel tegen limieten botsten.

Het ICOM Solidarity project "Virtuel Museum Mediation: A Necessary Adaptation of methods" wil online tutorials opstellen ter ondersteuning van virtuele publiekswerkingen in musea. 

Het eindresultaat is een handleiding in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) en een reeks begeleidende video's.

Dit project werd gerealiseerd binnen de ICOM Solidarity Projects (ronde 2021), in partnerschap met ICOM Belgium, ICOM CECA, Musées et Société en Wallonie, Brussels Museums en FARO. De volgende musea fungeerden als pilootorganisaties: FeliXart Museum (Drogenbos), Musée de Folklore et des Imaginaires (Tournai), Musée royal de Mariemont, Musée d’Ixelles, Musée de la Photographie (Charleroi), Maison de l’histoire européenne (Bruxelles). 

Met dank aan ICOM en de Federatie Wallonië-Brussel voor hun financiële bijdrage.

 

De ontwikkelde materialen zijn vrij te gebruiken door musea. 

We vragen wel graag om een korte enquête in te vullen.

 


Project ICOM El Salvador

In 2020 lanceerde ICOM internationaal de “Solidarity” projecten. Dit initiatief, waarbij zowel nationale als internationale comités subsidies konden aanvragen, ontstond uit de vraag om de vele initiatieven die musea opzette naar aanleiding van de COVID pandemie verder uit te werken en te delen met musea wereldwijd. In 2021 werkte ICOM Belgium samen met CECA een project uit rond virtuele museum bemiddeling.

In 2022 werden de Solidarity projecten verder uitgebreid in een nieuwe subsidieronde, waarbij nationale comités projecten konden opzetten met ander landen. ICOM Belgium startte in dit kader een project met El Salvador, om de collega’s te ondersteunen op het vlak van publiekswerking.  Het project start vanuit de vraag en doelstelling om de museumcollecties van de El Salvadoraanse musea dichterbij de gemeenschappen te brengen na de gevolgen van de COVID-19 pandemie, maar ook omwille het onrustige politieke klimaat. Doel is om nieuwe publieken buiten de muren van het museum aan te spreken die niet altijd de mogelijkheid hebben om musea te bezoeken. 10 musea stelden zich kandidaat voor het project. Samen kozen ze voor de ontwikkeling van toolkits, hoofdzakelijk voor het onderwijs, omdat dit inclusief is en via deze weg een groot publiek bereikt kan worden. Bovendien kan de leerkracht zorgen voor extra begeleiding.

Elke toolkit vertrekt vanuit ontsluiting van de collectie op een speelse en leerrijke manier. Omwille van de diversiteit van de musea, gaande van een legermuseum, valuta museum, antropologische museum tot kunstmusea, verschilt de inhoud van elke koffer. Sommigen bevatten  3D-replica’s van artefacten, materialen, voorwerpen of USB sticks met extra informatie en dit gecombineerd met speelse opdrachten om de inhoud van het museum tot leven te brengen. Voor de leerkrachten wordt een extra handleiding voorzien. De El Salvadoraanse musea vertrekken hiervoor vanuit eenzelfde methodiek, maar pasten de koffer dus aan aan de noden van het publiek dat ze voor ogen hebben en de inhoud van het museum. In workshopsessies, zowel digitaal als fysiek, zijn voorstellen uitgewerkt. Hiervoor is uitwisseling gebeurd tussen de verschillende musea, en ook met ICOM België én enkele Belgische musea. In december wordt het project afgerond. Samen met ICOM CECA België worden de toolkits ter plekke uitgestest en zullen ervaringen uitgewisseld worden. Na de werkbezoeken volgt een studiedag waarin de verschillende musea de inhoud en opbouw van de toolkits met elkaar delen. Het zal ook een moment zijn om samen te reflecteren over zowel processen, methodieken als producten.

Met deze toolkits hopen we banden tussen Salvadoraanse musea en gemeenschappen te versterken en om cultuur in interesse in Salvadoraanse musea nieuw leven in te blazen, niet enkel in de context van de Covid-19 pandemie, maar in alle situaties waarin het publiek geen toegang heeft tot de musea. Bovendien wordt ernaar gestreeft nieuwe lezingen van de collecties en interpretaties van de collecties te stimuleren, rekening houdend met nieuwe publieken en gemeenschappen. In een volgende stap zal bekeken worden of we dit ontwikkelingsproces en de producten kunnen delen met andere musea wereldwijd, in het bijzonder Spaanstalige musea uit Centraal- en Zuid-Amerika, die dezelfde thema’s belichten.