Heb je nog vragen? Neem dan eerst even een kijkje in deze lijst. Vind je daar het antwoord nog niet, neem dan gerust contact op met ons secretariaat.

FAQ

1Wie kan lid worden van ICOM?

Het lidmaatschap van ICOM Belgium Flanders en ICOM Internationaal is voorbehouden voor musea en museummedewerkers.


Museummedewerkers die met pensioen gaan, kunnen lid blijven, maar dienen wel een pensioenbewijs in te leveren of een attest/mailtje vanwege de personeelsdienst van hun vroegere instelling.


Studenten van een museumgerelateerde opleiding, evenals museum- en stadsgidsen met een door Toerisme Vlaanderen erkend diploma, kunnen eveneens een lidmaatschap aanvragen. In beide gevallen dient er een bewijs geleverd te worden dat ze aan de voorwaarden voldoen.


ICOM-lidmaatschap staat bijgevolg niet open voor het grote publiek of fervente museumbezoeker. Aanvragen op basis van commerciële activiteit of commerciële interesse voor verbondenheid met musea is volgens de ICOM-statuten ook verboden en worden als niet-geldige aanvragen beschouwd. ICOM Belgium Flanders behoudt zich het recht om aanvragen die niet beantwoorden aan de ICOM-statuten of aanvragers die niet voldoen aan de ethische code van ICOM te weigeren.

2Wat is het verschil tussen instellingsleden, effectieve leden en toegetreden leden?

Instellingsleden omvatten musea, groepen van museale instellingen en andere wetenschappelijke instellingen die museale activiteiten uitoefenen, een museale opleiding verschaffen of musea ondersteunen.


Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of een wetenschappelijke instelling met museale opdracht. Wie na afloop van een loopbaan in een museum met pensioen gaat, kan effectief lid blijven, maar is niet meer stemgerechtigd. Hetzelfde geldt voor studenten van museale opleidingen, ook zij hebben geen stem in de algemene vergadering.


Toegetreden leden zijn natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een wetenschappelijke instelling maar die professioneel betrokken zijn bij museumactiviteiten en die de deontologische code van ICOM onderschrijven. Toegetreden leden hebben geen stem in de algemene vergadering.

3Welke voordelen hebben leden van ICOM Belgium Flanders

ICOM is in de eerste plaats een ledenvereniging die musea en hun medewerkers verbindt en met elkaar in contact brengt. Op die manier draagt lidmaatschap bij tot de professionalisering van de sector. ICOM Belgium Flanders organiseert studiedagen en bezoeken ‘achter de schermen’ van musea. Als lid word je hierop uitgenodigd via een nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief blijf je ook op de hoogte van nieuwtjes uit de sector en ontvang je uitnodigingen voor interessante studiedagen en events.

Met de lidkaart van ICOM Belgium Flanders krijgen leden krijgen in heel wat Vlaamse en Belgische musea gratis toegang.
4Welke voordelen hebben leden van ICOM Internationaal?
 • Je maakt deel uit van een internationale gemeenschap van museummedewerkers en internationaal gerenommeerde musea. Je wordt geïntegreerd binnen een kennisnetwerk en je geniet van verschillende materiële voordelen.
 • Je kunt deelnemen aan de activiteiten, opleidingen en workshops georganiseerd door ICOM.
 • Je hebt toegang tot de rapporten van de ICOM-onderzoekscentra.
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste trends en innovaties in de musea.
 • Je hebt toegang tot 50.000 publicaties van het UNESCO-ICOM informatiecentrum.
 • Je ontvangt de ICOM elektronische nieuwsbrief en ontvangt login en wachtwoord voor het online platform.
 • Bij bezoek hoef je meestal niet aan te schuiven. Je bent immers een museumcollega en krijgt als bezoekende collega deze gunst.
 • Met de ICOM-kaart bezit je een internationale kaart die gratis toegang of een voordelig toegangstarief biedt tot 20.000 musea over de hele wereld.
5In welke musea kan men gratis of met korting binnen met de lidkaart van ICOM Belgium Flanders of ICOM Internationaal?

Met de internationale ICOM-kaart kan men in meer dan 20.000 bij ICOM aangesloten musea wereldwijd gratis of met korting binnen. Het is mogelijk dat sommige private musea of lokale musea de kaart niet erkennen. Met de kaart van ICOM Belgium Flanders kan men in vele musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië gratis of met korting binnen. Om te weten of je in een bepaald museum gratis binnen mag of korting krijgt, neem je best een kijkje op de website van dat museum.

6Hoeveel kost het lidmaatschap van ICOM Belgium Flanders?

Een regulier persoonlijk lidmaatschap voor effectieve en toegetreden leden van ICOM Belgium Flanders kost € 65 per jaar.

Wie gewerkt heeft in een museum en na zijn/haar pensioen nog lid wil blijven van ICOM, betaalt slechts € 25.

Studenten van museumgerelateerde opleidingen kunnen eveneens lid worden voor € 25 per jaar.

Museummedewerkers die werken in een museum dat reeds een instellingslid is van ICOM Belgium Flanders, genieten van een voordeeltarief: € 25.

Een museum of andere verwante instelling die instellingslid wil worden, betaalt € 250. Voor deze prijs krijgt de instelling één lidkaart van ICOM Belgium Flanders die door alle medewerkers gebruikt kan worden.

7Hoeveel kost het lidmaatschap van ICOM Internationaal?

Om een internationale ICOM-kaart aan te kunnen vragen, dient men ook lid te zijn van het nationaal comité, ICOM Belgium Flanders. Dit is een eis en regel van ICOM.


Een regulier persoonlijk lidmaatschap voor effectieve en toegetreden leden van ICOM Internationaal kost € 135 per jaar (€ 65 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 70 lidmaatschap ICOM Internationaal).


Wie gewerkt heeft in een museum en na zijn/haar pensioen nog lid wil blijven van ICOM, betaalt slechts € 58 per jaar (€ 25 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 33 lidmaatschap ICOM Internationaal).


Studenten van museumgerelateerde opleidingen kunnen eveneens lid worden voor € 58 per jaar (€ 25 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 33 lidmaatschap ICOM Internationaal).


Museummedewerkers die werken in een museum dat reeds een instellingslid is van ICOM Belgium Flanders, genieten van een voordeeltarief: € 95 per jaar (€ 25 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 70 lidmaatschap ICOM Internationaal).


Een museum of andere verwante instelling die instellingslid wil worden, betaalt tussen € 520,00 en € 1082, afhankelijk van het werkingsbudget van de organisatie:

 • Type 1 (inkomsten lager dan € 30 000) – 3 kaarten: € 520 (€ 250 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 270 ICOM Internationaal)
 • Type 2 (inkomsten tussen € 30 000 en € 100 000) – 4 kaarten: € 585 (€ 250 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 335 ICOM Internationaal)
 • Type 3 (inkomsten tussen € 100 000 en € 1 000 000) – 5 kaarten: € 748 (€ 250 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 498 ICOM Internationaal)
 • Type 4 (inkomsten tussen € 1 000 000 en € 5 000 000) – 6 kaarten: € 848 (€ 250 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 598 ICOM Internationaal)
 • Type 5 (inkomsten tussen € 5 000 000 en € 10 000 000) – 7 kaarten: € 931 (€ 250 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 681 ICOM Internationaal)
 • Type 6 (inkomsten hoger dan € 10 000 000) – 8 kaarten: € 1082 (€ 250 lidmaatschap ICOM Belgium Flanders + € 832 ICOM Internationaal)
8Hoe wordt men lid van ICOM Belgium Flanders?

Hoewel de meeste leden tegelijk lid worden van ICOM Internationaal en een nationaal comité, kan men opteren om enkel lid te worden van ICOM Belgium Flanders.


Men kan een lidmaatschap aanvragen door de volgende stappen te volgen:

 1. Neem contact op met ons secretariaat via mail (en vermeld dat je enkel Vlaams lid wil worden.
 2. Voeg eventuele bewijsstukken toe (als gepensioneerde werknemer, student of gids). Voeg deze bij voorkeur digitaal toe als bijlage, of stuur ze met de post naar het secretariaat van ICOM Belgium Flanders.
 3. Wacht op de bevestiging van ICOM Belgium Flanders.
 4. Betaal pas na bevestiging de verschuldigde bijdrage.
 5. Het secretariaat van ICOM Belgium Flanders bezorgt je zo snel mogelijk je lidkaart.
 6. Indien gewenst, kan men ook een factuur krijgen.
9Hoe wordt men lid van ICOM Internationaal?

Men kan geen lid worden van ICOM-internationaal zonder een aanvraag te doen via ICOM Belgium Flanders. Het lidmaatschap van ICOM Belgium Flanders is dus verplicht om lid te kunnen worden van ICOM Internationaal.


Men kan een lidmaatschap aanvragen door de volgende stappen te volgen:

 1. Neem contact op via mail (office@icom-belgium-flanders.be)
 2. Voeg eventuele bewijsstukken toe (als gepensioneerde werknemer, student of gids). Voeg deze bij voorkeur digitaal toe als bijlage, of stuur ze met de post naar het secretariaat van ICOM Belgium Flanders.
 3. Wacht op de bevestiging van ICOM Belgium Flanders, die je aanvraag verwerkt en doorstuurt naar ICOM Internationaal. Dit kan enkele weken duren.
 4. Betaal pas na bevestiging de verschuldigde bijdrage
 5. Het secretariaat van ICOM Belgium Flanders bezorgt je zo snel mogelijk je lidkaart.
 6. Indien gewenst, kan men ook een factuur krijgen.
10Kan men op elk moment van het jaar een lidmaatschap aanvragen?

In principe kan men op elk moment van het jaar het lidmaatschap aanvragen.


Let wel op: het lidmaatschap jaarlijks is en loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar waarin het lidmaatschap is betaald. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld in juni een aanvraag doet, je maar een half jaar beroep kan doen op de voordelen, maar wel het volledige bedrag van het lidmaatschap dient te vereffenen.


Nieuwe aanvragen vanaf 1 oktober worden pas in rekening genomen voor het volgende jaar en de nieuwe lidkaarten worden, na betaling van de bijdrage voor het volgende jaar, in de loop van december verzonden. Wil men toch sneller een lidkaart, laat dat dan expliciet weten.

11Hoelang zijn het lidmaatschap en de kaart geldig?

Het lidmaatschap moet elk kalenderjaar vernieuwd/verlengd worden, maar men ontvangt niet telkens een nieuwe kaart. Eens men een ICOM-kaart bezit, ontvangt men in het vervolg bij elke verlenging een sticker die men op de kaart kan aanbrengen. Deze sticker verduidelijkt dat de kaart geldig is voor het nieuwe kalenderjaar.

12Wordt mijn lidmaatschap elk jaar automatisch verlengd?

Neen, eens men lid is en een lidnummer bezit, krijgt men in december van het bijna voorbije jaar via een speciale nieuwsbrief de vraag om het lidmaatschap te verlengen. Men krijgt de betalingsmodaliteiten en indien men lid wil blijven, dan kan men de bijdrage overschrijven. We zenden je zo spoedig mogelijk je geldige ICOM-jaarsticker (ten vroegste vanaf begin december, en afhankelijk van het tijdstip van betaling en de drukte van het moment).

13Is mijn ICOM-kaart niet meer geldig wanneer ik mijn lidmaatschap al heb verlengd, maar nog geen nieuwe sticker heb ontvangen?

De meeste musea zullen in januari van het nieuwe jaar (dus in afwachting van je hernieuwingssticker) nog de ICOM-kaart met sticker van het afgelopen jaar aanvaarden. In het buitenland is men meestal strenger. Betaal je lidgeld dus bij voorkeur in december!

14Mag ik mijn kaart uitlenen aan iemand anders?

Neen, de ICOM-kaart is strikt persoonlijk. Musea kunnen aan de bezoeker vragen om naast de ICOM-kaart ook een identiteitskaart te tonen. Met de institutionele kaart van een museum of deze van een door ICOM erkende culturele instelling kan elke medewerker van het museum/instelling wel gratis toegang krijgen of van toegang met korting genieten. Sommige musea kunnen u een bewijs van tewerkstelling bij het opgegeven museum vragen.

15Wie contacteer ik bij vragen?

Heb je een vraag over het lidmaatschap, de betaling, een beschadiging of verlies van de kaart, dan kan je bij ICOM Belgium Flanders terecht via office@icom-belgium-flanders.be.