ICOM Belgium Flanders connecteert als netwerkorganisatie de musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. De vereniging faciliteert kennisdelen over het vakgebied, via studiedagen, werkbezoeken en diverse digitale kanalen. Ze is tevens de officiële vertegenwoordiger van Vlaamse musea bij ICOM en NEMO.


Reflectie, kruisbestuiving, teamspirit en inspiratie. Dat is wat ICOM Belgium Flanders het Vlaamse museumveld wil bieden, met een steeds sterker museumlandschap en een verbonden professionalsnetwerk als resultaat.

ICOM Belgium Flanders als kennisknooppunt

ICOM Belgium Flanders ontstond in 2010 uit de Vlaamse Museumvereniging (VMV), die zelf in 1962 werd opgericht als Belgische Museumvereniging.


De organisatie is de officiële vertegenwoordiger van de Vlaamse musea in binnen- en buitenland. ICOM Belgium Flanders stimuleert dan ook volop (inter)nationale samenwerkingen en projecten, met als doel de Vlaamse museumexpertise te verrijken. Ze faciliteert interactie en kennisuitwisseling tussen de diverse actoren in het Vlaamse museumveld en creëert daarvoor diverse platformen, waaronder werkbezoeken, studiedagen, Museum Policy Talks e.a.


ICOM Belgium Flanders als netwerker

ICOM Belgium Flanders wil een spreekbuis zijn voor de volledige Vlaamse museumsector en verenigt de niet-landelijke erkende musea met een kwaliteitslabel in het Museumoverleg, verschillende thematische overlegstructuren en in OCE (Overleg Cultureel Erfgoed).


Daarnaast vertegenwoordigt ICOM Belgium Flanders samen met ICOM Belgique Wallonie/Bruxelles de Belgische musea in de Internationale Museumraad ICOM. Ze waakt over het naleven van de deontologische code van het museale beroep.


ICOM Belgium Flanders is ook de officiële Vlaamse vertegenwoordiger bij NEMO, het Europese museumplatform, en medeorganisator van de EMYA-prijs (European Museum of the Year).


Een nauwe samenwerking met Museumpeil, een vaktijdschrift voor museumprofessionals in Vlaanderen en Nederland, is nog in volle voorbereiding.


ICOM Belgium Flanders als dienstverlener

ICOM Belgium Flanders wil haar leden ondersteunen dankzij de uitbouw van diensten voor de sector.

In 2020 werd gestart met een eerste project 'Door de muren heen, dat musea toelaat om tegen een lage prijs virtuele museumtours te laten ontwikkelen.

In de zomer 2021 werd een tweede project gelanceerd, onder de noemer 'Museum22', dat voorziet in een publieksonderzoek.


Raad van Bestuur

Het beleid van ICOM Belgium Flanders wordt uitgestippeld door de Raad van Bestuur, in opdracht van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur aanvaardt de nieuwe leden, werft personeelsleden aan, creëert nieuwe commissies en werkgroepen, en communiceert met de leden.


Het Dagelijks Bestuur van de organisatie wordt waargenomen door de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Ze worden allemaal verkozen uit de leden van de Raad van Bestuur.


Isabelle Vanhoonacker

Isabelle Vanhoonacker


Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Voorzitster

Vanessa Braekeveld

Vanessa Braekeveld


KBR
Ondervoorzitster

Peter Carpreau

Peter Carpreau


War Heritage Institute
Secretaris

Frédéric Jonckheere

Frédéric Jonckheere


Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
Penningmeester


Overige bestuursleden

Sergio Servellón (FeliX Art & Eco Museum), Jan(us) Boudewijns (Museum Dhondt-Dhaenens), Leen Heyvaert (Stadsmuseum Lokeren), Klara Herremans (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel), Bart Stroobants (Stedelijke Musea Mechelen), Peter Van der Plaetsen (Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke), Sofie Vermeiren (M Leuven), Olga Van Oost (FARO), Ilse Bogaerts (War Heritage Institute), Leen Beyers (MAS | Museum aan de Stroom), Sandrin Coorevits (Yper Museum), Kia Tsakiridis (Werkplaats immaterieel erfgoed), Thomas Ameye (KOERS Museum van de wielersport), Hélène Verreyke (UAntwerpen)


Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem dan eerst even een kijkje bij het overzicht van de veelgestelde vragen, of neem contact op met ons secretariaat.