Het lidmaatschap van ICOM is voorbehouden voor musea en museumprofessionals. Studenten van erkende museale opleidingen komen ook in aanmerking. Freelancers die diensten leveren aan musea (museumgidsen, curatoren, ...) kunnen lid worden na bevestiging van één of meerdere musea waarmee ze langdurige/recurrente overeenkomsten hebben.

 

Men kan kiezen om zich enkel aan te sluiten bij ICOM Belgium Flanders, of om meteen lid te worden van ICOM Internationaal. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin het abonnement is betaald. Nieuwe aanvragen voor lidmaatschappen, ontvangen na 30 september, gelden vanaf 1 januari van het volgende jaar, tenzij anders aangegeven.

 

Als lid van ICOM krijgt men heel wat voordelen, waaronder uitnodigingen voor werkbezoeken en studiedagen, netwerkgelegenheid met collega's uit binnen- en buitenland, een digitale nieuwsbrief, gratis toegang tot heel wat musea, en nog veel meer.

Leden

ICOM onderscheidt drie grote types van leden: instellingsleden, effectieve leden en toegetreden leden.


Instellingsleden omvatten musea, groepen van museale instellingen en andere wetenschappelijke instellingen die museale activiteiten uitoefenen, een museale opleiding verschaffen of musea ondersteunen.


Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of een wetenschappelijke instelling met museale opdracht. Wie na afloop van een loopbaan in een museum met pensioen gaat, kan effectief lid blijven, maar is niet meer stemgerechtigd. Hetzelfde geldt voor studenten van museale opleidingen: ook zij hebben geen stem in de algemene vergadering.


Toegetreden leden zijn natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een wetenschappelijke instelling maar die professioneel betrokken zijn bij museumactiviteiten en die de deontologische code van ICOM onderschrijven. Toegetreden leden hebben geen stem in de algemene vergadering en kunnen niet zetelen in de Raad van Bestuur.


Wie ICOM en/of ICOM Belgium Flanders financieel extra wil steunen, kan ook donateur of steunend lid worden.


Lidmaatschap ICOM Belgium Flanders


(enkel Vlaams lidmaatschap)
Instellingsleden
 • Standaardtarief: € 250
Individuele leden
 • Standaardtarief: € 65
 • Voordeeltarief (enkel als de instelling waar men werkt lid is): € 25
 • Student: € 25
 • Pensioen na loopbaan in een museum: € 25

Wie als donateur of steunend lid een extra financiële bijdrage wil geven, neemt best contact op met het secretariaat.


Lidmaatschap ICOM Internationaal


(Internationaal lidmaatschap)

Om lid te worden van ICOM Internationaal, moet men ook lid zijn van een nationaal comité. De prijzen hieronder zijn opgebouwd uit het lidgeld van ICOM Belgium Flanders (eerste getal) en het internationale lidgeld (tweede getal).


Instellingsleden
 • Type 1 (inkomsten lager dan € 30 000) – 3 kaarten: € 250 + € 270 = € 520
 • Type 2 (inkomsten tussen € 30 000 en € 100 000) – 4 kaarten: € 250 + € 335 = € 585
 • Type 3 (inkomsten tussen € 100 000 en € 1 000 000) – 5 kaarten: € 250 + € 498 = € 748
 • Type 4 (inkomsten tussen € 1 000 000 en € 5 000 000) – 6 kaarten: € 250 + € 598 = € 848
 • Type 5 (inkomsten tussen € 5 000 000 en € 10 000 000) – 7 kaarten: € 250 + € 681 = € 931
 • Type 6 (inkomsten hoger dan € 10 000 000) – 8 kaarten: € 250 + € 832 = € 1082
Individuele leden
 • Standaardtarief: € 65 + € 70 = € 135
 • Voordeeltarief (enkel als de instelling waar men werkt lid is): € 25 + € 70 = € 95
 • Student: € 25 + € 33 = € 58
 • Pensioen na loopbaan in een museum: € 25 + € 33 = € 58
Meer informatie?

Klik hier voor een overzicht van de veelgestelde vragen over het ICOM-lidmaatschap.

Lidmaatschap aanvragen

(Voor nieuwe leden)
Stuur je aanvraag door via onderstaande link. Werk je in een museum of een verwante organisatie: vermeld duidelijk je organisatie. Doe je een aanvraag als student, vermeld de hogeschool/universiteit en studierichting. Geef ook aan in welk type lidmaatschap je interesse hebt:
 • Individueel lidmaatschap - enkel Vlaams
 • Individueel lidmaatschap - internationaal (Vlaams steeds inbegrepen)
 • Instellingslidmaatschap - enkel Vlaams
 • Instellingslidmaatschap - internationaal (Vlaams steeds inbegrepen)
We contacteren je dan en bezorgen je de juiste formulieren, op basis van je type lidmaatschap.

Lidmaatschap verlengen

(Voor wie al lid is)