Word lid

Het lidmaatschap van ICOM is voorbehouden voor musea en museumprofessionals. Studenten van erkende museale opleidingen komen ook in aanmerking. In samenspraak met Toerisme Vlaanderen kunnen ook erkende gidsen een aanvraag indienen.


Men kan kiezen om zich enkel aan te sluiten bij ICOM Belgium Flanders, of om meteen lid te worden van ICOM Internationaal. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin het abonnement is betaald. Nieuwe aanvragen voor lidmaatschappen, ontvangen na 30 september, gelden vanaf 1 januari van het volgende jaar, tenzij anders aangegeven.


Als lid van ICOM krijgt men heel wat voordelen, waaronder gratis toegang tot heel wat musea, uitnodigingen voor werkbezoeken en studiedagen, netwerkgelegenheid met collega's uit binnen- en buitenland, een digitale nieuwsbrief, en nog veel meer.

Leden

ICOM onderscheidt drie grote types van leden: instellingsleden, effectieve leden en toegetreden leden.


Instellingsleden omvatten musea, groepen van museale instellingen en andere wetenschappelijke instellingen die museale activiteiten uitoefenen, een museale opleiding verschaffen of musea ondersteunen.


Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of een wetenschappelijke instelling met museale opdracht. Wie na afloop van een loopbaan in een museum met pensioen gaat, kan effectief lid blijven, maar is niet meer stemgerechtigd. Hetzelfde geldt voor studenten van museale opleidingen: ook zij hebben geen stem in de algemene vergadering.


Toegetreden leden zijn natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een wetenschappelijke instelling maar die professioneel betrokken zijn bij museumactiviteiten en die de deontologische code van ICOM onderschrijven. Toegetreden leden hebben geen stem in de algemene vergadering en kunnen niet zetelen in de Raad van Bestuur.


Wie ICOM en/of ICOM Belgium Flanders financieel extra wil steunen, kan ook donateur of steunend lid worden.


Lidgeld ICOM Belgium Flanders

Instellingsleden
 • Standaardtarief: € 250
Effectieve leden
 • Standaardtarief: € 50
 • Standaardtarief (enkel als de instelling waar men werkt lid is): € 10
 • Student: € 25
 • Gepensioneerde: € 25
Toegetreden leden
 • Standaardtarief: € 50

Wie als donateur of steunend lid een extra financiële bijdrage wil geven, neemt best contact op met het secretariaat.

Per inschrijving is er een administratieve kost verschuldigd van € 3.


Lidgeld ICOM Internationaal

Om lid te worden van ICOM Internationaal, moet men ook lid zijn van een nationaal comité. Men dient dus de prijzen in de tabel hieronder te vermeerderen met de prijs van het lidmaatschap van ICOM Belgium Flanders.

Per inschrijving is er ook een administratieve kost verschuldigd van € 3.

Instellingsleden
 • Type 1 (inkomsten lager dan € 30 000) – 3 kaarten: € 270
 • Type 2 (inkomsten tussen € 30 000 en € 100 000) – 4 kaarten: € 335
 • Type 3 (inkomsten tussen € 100 000 en € 1 000 000) – 5 kaarten: € 498
 • Type 4 (inkomsten tussen € 1 000 000 en € 5 000 000) – 6 kaarten: € 598
 • Type 5 (inkomsten tussen € 5 000 000 en € 10 000 000) – 7 kaarten: € 681
 • Type 6 (inkomsten hoger dan € 10 000 000) – 8 kaarten: € 832
 • Toegetreden leden: € 130
 • Donateur: € 3 975
 • Steunend lid: € 4 809
Effectieve leden
 • Standaardtarief: € 70
 • Gepensioneerde: € 33
 • Student: € 33
Toegetreden leden
 • Standaardtarief: € 130
 • € 187
 • € 261
Meer informatie?

Klik hier voor een overzicht van de veelgestelde vragen over het ICOM-lidmaatschap.

Lidmaatschap aanvragen/verlengen

* inclusief ICOM Belgium Flanders