In het voorjaar van 2022 werd een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse musea, onder de noemer 'Museum22'. Dit onderzoek werd aangeboden door ICOM Belgium Flanders in samenwerking met Universiteit Antwerpen en LMR (facilitator van grootschalige onderzoeksprojecten). Ook Brussels Museums sloot aan bij dit initiatief.

Als museum kon je je eigen bezoekers, afhakers en niet-bezoekers bevragen over hun participatiegedrag en hun behoeftes via een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Alle relevante topics kwamen hierbij aan bod: de beleving in het museum, tentoonstellingsaanbod en collectie, betalingsbereidheid, profiel en herkomst bezoeker, bezoekersloyauteit, culturele mobiliteit, enz.

De bevraging werd op maat van het eigen museum geprogrammeerd en geïndividualiseerd naar de specifieke situatie van het museum. Je werd (indien gewenst) betrokken bij de opmaak van de vragenlijst via de organisatie van focusgroepen en je kreeg ook de mogelijkheid om nog extra vragen toe te voegen voor je museum.

 

 

Resultaten?

Op 6 februari 2023 sloten we de eerste editie van deze bevraging af met een de studiedag, waarop de resultaten werden voorgesteld en handvaten en best practices aangereikt om het onderzoek in de praktijk om te zetten.

Deze documenten werden besproken op de studiedag in februari:

UAntwerpen verspreidde ook een persbericht dat de basis vormde van enkele krantenartikels in februari 2023.

Wordt dit herhaald?

Het is de bedoeling om analoog met een gelijkaardige bevraging voor bibliotheken en cultuurcentra dit om de x aantal jaren te herhalen. We bekijken met UAntwerpen wat de ideale frequentie is. Zodra er uitsluitsel is over een tweede editie, verspreiden we de info via deze webpagina en via onze nieuwsbrief. 

Wat kan je verwachten?

OPGELET: INFO VAN DE EERSTE EDITIE IN 2022. ZODRA ER EEN NIEUWE EDITIE GEPLAND WORDT, PASSEN WE DEZE INFO AAN.

Je ontvangt een persoonlijke link naar de eigen bevraging en de nodige ondersteuning en communicatiematerialen, zodat de bevraging vlot verspreid kan worden onder uw bezoekers. Extra werkdruk voor de medewerkers wordt hierbij maximaal vermeden. Het onderzoek resulteert in een geïndividualiseerd rapport op maat van je museum met de resultaten van het onderzoek en praktisch inzetbare inzichten. Tevens zal je je eigen museum op een geanonimiseerde wijze kunnen vergelijken met een cluster van vergelijkbare musea. Tot slot wordt er een analyse gemaakt op Vlaams niveau, zodat we ook kunnen zien wat de algemene trends zijn en hoe het eigen museum zich hiertoe verhoudt.

Belangrijk

OPGELET: INFO VAN DE EERSTE EDITIE IN 2022. ZODRA ER EEN NIEUWE EDITIE GEPLAND WORDT, PASSEN WE DEZE INFO AAN.

Dit onderzoek wordt georganiseerd door en voor de museumsector. De focus van het onderzoek ligt dan ook op het individuele museum dat via dit onderzoek belangrijke kennis en inzichten kan vergaren. De verzamelde data en rapporten zijn en blijven eigendom van het individueel deelnemende museum. De geanonimiseerde resultaten over de verschillende musea heen worden ook (en enkel) aan ICOM Belgium Flanders overgemaakt als sectorvereniging. Het consortium van Universiteit Antwerpen en LMR heeft al verscheidene keren grootschalig onderzoek uitgevoerd, onder andere bij 145 Vlaamse bibliotheken en 100 Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra, in samenwerking met de belangenbehartigers uit de sector en met een grote waardering van de deelnemende organisaties.


Dit onderzoek kan eveneens mee ingezet worden voor het onderbouwen van het beleidsplan van het museum en zo te voldoen aan de decretale verplichtingen met betrekking tot het betrekken van de museumbezoeker. Je zal beschikken over empirisch materiaal over de participatiegraad van uw museum. Ook in de toekomst zal verder gebouwd worden op deze resultaten en wordt de mogelijkheid geboden om op een reguliere basis het publiek te bevragen Op die manier hou je als museum een permanente vinger aan de pols en kan het beleid hierop afgestemd worden. Het onderzoek zal afgesloten worden met een studiedag "aan de slag met de resultaten".

Hoeveel kost het?

OPGELET: INFO VAN DE EERSTE EDITIE IN 2022. ZODRA ER EEN NIEUWE EDITIE GEPLAND WORDT, PASSEN WE DEZE INFO AAN.

Dankzij de grote schaal van het project kan de deelnameprijs zo laag mogelijk gehouden worden. De prijs kan naar keuze opgenomen worden in het budget van 2021, 2022 of opgesplitst worden over beide jaren. Musea die instellingslid zijn van ICOM Belgium Flanders genieten bovendien van een mooie korting. Is jouw museum nog geen institutioneel lid van onze vereniging of ben je niet zeker van het type lidmaatschap? Mail gerust naar office@icom-belgium-flanders.be.

Deelnemende musea

Volgende musea namen in 2022 deel aan het publieksonderzoek (in volgorde van inschrijven):

 • Modemuseum Hasselt
 • Jenevermuseum
 • Het Stadsmus
 • Musea Maaseik (3 musea)
 • AGB Memorial Museum Passchendaele 1917
 • FeliXart Museum
 • Museum voor Schone Kunsten Gent
 • Museum Dr. Guislain
 • Museum Plantin-Moretus
 • Museum voor Natuurwetenschappen Brussel
 • Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
 • Gallo-Romeins Museum
 • Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)
 • Museum Texture
 • In Flanders Fields Museum
 • Yper Museum
 • Museum PARCUM
 • Train World
 • Bokrijk
 • Nationaal Museum van de Speelkaart - Begijnhofmuseum - Taxandriamuseum Turnhout (3 musea)
 • De wereld van Kina
 • Museum van Deinze en de Leiestreek
 • Museum Stampe en Vertongen
 • Stadsmuseum Lier
 • Mu.ZEE Oostende
 • BELvue museum
 • CIVA
 • S.M.A.K.
 • Fotomuseum (FOMU)
 • Coudenbergpaleis
 • Erasmushuis en begijnhof
 • Wiels
 • t Grom, museum van de groentestreek
 • House of European History
 • KMKG
 • La Fonderie
 • Design Museum Brussels
 • Bozar - Paleis voor Schone Kunsten
 • Musée Horta - Hortamuseum
 • Art et marges musée
 • Sint-Gorikshallen
 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
 • Musée des Egouts
 • Maison du Roi
 • Museum Mayer van den Bergh
 • M Leuven
 • Bakkerijmuseum
 • Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
 • Maison des Arts
 • Rubenshuis
 • Museum De Mindere
 • Suske en Wiske Museum
 • KOERS

Meer info?

De eerste editie van dit onderzoek is afgesloten.

Bovenaan deze pagina vind je de resultaten van de eerste editie.

Zodra er meer info is over een tweede editie, kan je dat hier lezen.