ICOM Belgium Flanders is een netwerkvereniging en connecteert musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. Ze is tevens de officiële vertegenwoordiger van Vlaamse musea bij ICOM en NEMO.


In deze privacyverklaring beschrijven we hoe ICOM Belgium Flanders omgaat met de persoonsgegevens van haar leden en de bezoekers van de website en social media kanalen.

Wie naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, neemt best contact op met ons secretariaat.

Bescherming van
persoonsgegevens

ICOM Belgium Flanders verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Dit zijn in eerste instantie de gegevens die de leden ons bezorgen bij inschrijving of bij de hernieuwing van het lidmaatschap, alsook aanmeldingen voor activiteiten.

Doeleinden

Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om leden te informeren over de organisatie en hen uit te nodigen op activiteiten van ICOM Belgium Flanders, zoals de Algemene Vergadering, werkbezoeken en studiedagen.

Verwerking
persoonsgegevens

De persoonsgegevens die leden via het inschrijvingsformulier verstrekken, worden verwerkt door onze secretariaatsmedewerker en/of onze communicatie-verantwoordelijke.


Deze gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook General data Protection Regulation of ‘GDPR’ genoemd). ICOM Belgium Flanders verwerkt de verstrekte persoonsgegevens enkel om de ledenadministratie bij te houden en haar leden te informeren. De gegevens worden enkel bewaard zolang dit nodig is.

Verstrekking
aan derden

ICOM Belgium Flanders geeft ledengegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Zo worden aanvragen voor lidmaatschap van ICOM Internationaal uiteraard gedeeld met het secretariaat van deze internationale organisatie. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten
betreffende de eigen
persoonsgegevens

Men heeft steeds het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonsgegevens. Neem contact op met ons secretariaat, om de eigen persoonsgegevens op te vragen, en ze zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Uitschrijven uit de nieuwsbrieven is steeds mogelijk via een link onderaan elke nieuwsbrief.

Beveiligen en
bewaren van
persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de verstrekte data veilig te bewaren en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

We bewaren de data niet langer dan noodzakelijk is voor de goede werking van de ledenorganisatie.

Automatische opslag
van niet-persoonlijke
gegevens

Daarnaast worden ook anonieme gegevens bijgehouden i.v.m. het gebruik van onze digitale kanalen: website, nieuwsbrieven en andere berichten verstuurd via Mailchimp, Facebookpagina, Twitteraccount en LinkedIn-pagina.


Enkele voorbeelden van deze anonieme gegevens:

  • Percentage van nieuwsbrieven dat effectief geopend wordt, aantal kliks op links in nieuwsbrieven, bouncepercentage van mails (mails die niet aankomen)
  • Aantal unieke bezoekers van de website, aantal unieke bezoekers per pagina, gemiddelde duur dat een bezoeker op de website spendeert

Het bijhouden van deze gegevens gebeurt enkel om de website, sociale media kanalen en nieuwsbrieven beter af te stemmen op de behoeften van de leden en eventuele andere bezoekers.

Deze data kunnen ook verwerkt worden in anonieme statistieken, bv. ter illustratie van het jaarverslag. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak.

Google Analytics

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe de website bezocht wordt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale media

ICOM Belgium Flanders maakt ook gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn als digitale communicatiekanalen.


Ook hier worden enkel anonieme statistieken bijgehouden, die gebruikt worden voor de analyse en bijsturing van onze online kanalen.

Mailchimp

Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden in Mailchimp opgenomen. Dit bedrijf heeft zich aangesloten bij het 'EU-USA Privacy Shield', een groep van Amerikaanse bedrijven die zich ertoe verbinden de privacy van Europese burgers te respecteren. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link onderaan in de nieuwsbrief.

Wijzigingen

ICOM Belgium Flanders kan deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen, bv. bij het gebruik van nieuwe communicatiekanalen, of om zich aan te passen aan verdere regelgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.