Voorlopige adviezen erfgoedronde 2019-2023 bekendgemaakt aan de sector

Tot 15 januari konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het was de eerste keer dat alle deelsectoren dat samen voor een nieuwe beleidsperiode konden doen.

Vanaf 15 mei kunnen de aanvragers het voorlopige advies over hun aanvraag consulteren via KIOSK. De organisaties hebben na ontvangst van de adviezen de mogelijkheid om, binnen de tien werkdagen, een repliek te formuleren via KIOSK.