Hernieuwing lidmaatschap 2019

Op 21 december 2018 verstuurden we een mail met info over de vernieuwing van het lidmaatschap. Door de overdracht van het secretariaat en de sluiting van het ICOM-kantoor in Parijs tijdens de kerstvakantie zijn er nog heel wat aanvragen en mails uit 2018 op te volgen. Ondertussen komen de betalingen voor 2019 ook volop binnen. We vragen dan ook even geduld te hebben. De stickers en eventuele nieuwe kaarten worden zo snel mogelijk verzonden. We verwerken op dit moment de nieuwe aanvragen die eind 2018 nog zijn binnengekomen, omdat deze leden nog geen kaart hebben. Wie al wel lid was, kan tot eind januari zonder problemen met de oude jaarsticker nog gratis toegang krijgen tot musea.