Science and Heritage 1.0

De masterclass 'Science and Heritage 1.0' belicht het belang van hard science voor cultureel erfgoed door middel van vier concrete projecten. Verschillende wetenschappelijke onderzoekers lichten toe hoe hun onderzoeksmethoden nieuwe kennis opleverden over objecten uit de collectie van het MAS.

Deze masterclass is een initiatief van het MAS, de opleiding Conservatie en Restauratie Universiteit Antwerpen, ICOM België Vlaanderen en FARO.