Reflectiedag “Educatie en outreach in de Belgische musea” (VOLZET)

DEZE STUDIEDAG IS HELAAS VOLZET! Hoe kan men met alle soorten publiek communiceren, nieuwe doelgroepen aantrekken en de lokale inwoners betrekken en motiveren om naar het museum te komen? Deze uitdagingen vergen ervaring, professionele training en het gebruik van de juiste methoden en werkvormen.

Deze reflectiedag is een organisatie van ICOM-CECA, ICOM België en House of European History, met steun van Brussels Museum Council, FARO en Musées et Société en Wallonie.