Nieuw ICOM-comité: Disaster Resilient Museums

De voorbije jaren hebben we vele keren musea en/of hun kostbare collecties verloren zien gaan, door menselijke ingrepen, fouten maar ook door natuurrampen. Daarom heeft ICOM een nieuw internationaal comité opgericht, waar men zich nu kan bij aansluiten. Je kan dat zelf doen via de membership space van ICOM, of door contact op te nemen met ons secretariaat.