Discussie Museumdefinitie

Op 10 maart organiseerde ICOM France de "Committees Journey", met steun van ICOFOM en ICOM Europe, in het Muséum national d'Histoire naturelle in Parijs. Meer dan 40 comités gaven verslag over hun werkzaamheden rond de museumdefinitie, sinds de discussie in Kyoto.

Hierbij delen we een beknopt verslag van het standpunt van ICOM België.

We besloten om de discussie op te delen in een methodologische en conceptuele sessie.

1) Methodologisch

Op 15 januari organiseerde ICOM België de jaarlijkse conventie, en stond de museumdefinitie op de agenda.

Onze aanbevelingen zijn de volgende:

  • Wie is de target groep van de definitie? Is dat het publiek, de overheden, de museumcommunity zelf, of enkel de ICOM-leden? Daar moet een consensus over bereikt worden.
  • Wat zal de impact zijn van een vernieuwde museumdefinitie in verschillende regio's en type instellingen? We vragen daarom van ICOM een impactstudie.
  • We vragen transparantie omtrent de inbreng van de nationale en internationale comités in deze discussie.
  • We vragen transparantie rond de manier waarop de verzamelde info wordt samengebracht. Welke metholodogie wordt er precies gevolgd om tot een nieuw voorstel te komen?
  • >We willen graag de 5 originele voorstellen leren kennen en de manier waarop ze tot stand kwamen.

2) Conceptueel

Op 15 juni wordt er een nieuw overleg gepland. De Vlaamse, Brusselse en Waalse museumassociaties zullen hiervoor de ICOFOM enquête volgen. Indien nodig worden er extra sessies georganiseerd.