Musea heropenen vanaf 18 mei

Heropening musea vanaf 18 mei


De Nationale Veiligheidsraad besliste dat musea mogen heropenen vanaf maandag 18 mei. Hiervoor zijn er strikte voorwaarden, die o.a. beschreven staan in het Zevenpuntenplan dat door een collectief van musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië werd opgesteld. Dat zevenpuntenplan wordt expliciet ondersteund door het kabinet cultuur van minister-president Jambon, en kan men vinden via deze link.


Op initiatief van het Vlaams Museumoverleg werd een poster gemaakt, die men kan downloaden en vanaf de opening kan uithangen in het museum. ICOM Belgium Flanders staat achter deze actie en hoopt dat de poster en afbeeldingen van nut kunnen zijn binnen de musea. Je kan ze in verschillende talen downloaden via deze link.


Op 15 mei werd het ministerieel besluit omtrent de heropening van musea in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Lees het zeker grondig na vanaf §7 vooraleer men heropent.


De exitstrategie voor musea


In verschillende landen gaan musea weer gefaseerd open. In Duitsland gebeurt dat voor sommige musea zelfs deze maand nog, midden mei kunnen ook Oostenrijkse musea weer bezoekers ontvangen, en in Zwitserland mikt men op 8 juni. In vele landen zijn er ook al richtlijnen uitgewerkt rond bezoekersspreiding, ruimere openingsuren, social distancing, hygiënevoorschriften en speciale tijdslotten voor risicogroepen. David Vuillaume, de voorzitter van de Duitse museumassociatie, noemt het 'a meaningful and symbolic sign for the return to a certain normality'.


NEMO organiseerde al enige tijd geleden een enquête onder de musea in Europa en publiceerde een eerste analyse van de resultaten. In een tweede fase heeft NEMO een interactieve kaart opgesteld dat een snel overzicht geeft van de plannen tot heropening in elk land. Net zoals hier bij ons, is men ervan overtuigd dat, mits het naleven van hygiëne maatregelen, toegangsbeperking en andere noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, musea weer hun culturele en maatschappelijke rol kunnen vervullen en bezoekers kunnen verwelkomen. Klik op de kaart om per land info te krijgen over de huidige situatie rond corona, de adviezen voor de musea daar en hun digitale strategieën. NEMO zal er in de komende dagen voor zorgen dat deze info up-to-date wordt gehouden.


Erfgoed, in al zijn diversiteit, is door verschillende internationale organisaties erkend als centrale speler ter versterking van de sociale veerkracht van individuen en gemeenschappen bij traumatische gebeurtenissen, zoals de huidige pandemie.


Meer dan ooit hebben musea en erfgoedsites een sociale en economische rol te vervullen. Dit geldt niet enkel voor het, gefaseerd, opnieuw opbouwen van sociale contacten na de quarantaine maar ook voor de algemene economische bijdrage in ons land.


De erfgoedorganisaties vragen een snelle heropening van de musea en erfgoedsites, vanzelfsprekend met inachtneming van alle nodige richtlijnen van de Veiligheidsraad. Wij staan klaar om de politici, de overheden en de bevolking bij te staan bij de heropleving van ons collectief welzijn.


Op vrijdag 24 februari publiceerden ICOM Belgium Flanders, ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles, FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Musées et Société en Wallonie, Brussels Museums, Vlaams Museumoverleg, Vlaamse Unesco Commissie van België, Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO, ICOMOS Vlaanderen-Brussel, ICOMOS Belgique Wallonie-Bruxelles, Werkplaats immaterieel erfgoed , Europa Nostra Belgium en Herita samen een open brief voor de ministers, ter voorbereiding van de veiligheidsraad later die dag.


Deze open brief werd ook opgepikt door de pers:


Tijdens de persconferentie van de Veiligheidsraad op vrijdag 24 april kwam er dan ook goed nieuws voor de sector: "musea kunnen mogelijk de deuren weer openen vanaf 18 mei, met een strikt en gelimiteerd ticketsysteem waardoor social distancing gegarandeerd kan worden".


Onderaan dit bericht kan men ook doorklikken naar het zevenpuntenplan, opgesteld door een samenwerking van diverse museumorganisaties, waaronder het Vlaams Museumoverleg, ICOM Belgium Flanders en FARO.