Online tentoonstellen – Live-sessie op 14 januari 2021

Door de coronapandemie konden heel wat musea en tentoonstellingen tijdelijk niet plaatsvinden. Om de band met het publiek niet te verliezen of de tentoonstelling toch nog ‘bezoekbaar’ te maken creëerden heel wat organisaties allerlei formats om de inhoud van de tentoonstelling vanop afstand te delen. Dergelijke formats varieerden van virtuele tours over digitale tentoonstellingen, socialemedia-interactie en digital storytelling tot liverondleidingen via een camera. Wat leren we daaruit? En wat nemen we mee naar de toekomst? Op 14 januari, van 10.00 tot 11.30 uur, organiseert FARO een online live-sessie over het thema 'online tentoonstellen'. In deze sessie laten we enkele collega’s aan het woord. We vragen hen hoe ze het aanpakten, wat hun ervaringen waren en wat hun plannen voor de toekomst zijn. Bovendien maken we ook ruimschoots tijd voor uw vragen. Ook het ICOM-project 'Door de muren heen' komt aan bod.