Geef je input voor de vernieuwde museumdefinitie!

Een aantal maanden geleden informeerden we jullie reeds over de verschillende stappen in aanloop naar een vernieuwde museumdefinitie. Momenteel bevinden we ons in stap 3 van het proces. Hierbij hoort een vragenlijst voor de ICOM-leden!


Jullie antwoord maakt deel uit van een wereldwijd proces om een nieuwe museumdefinitie voor te stellen. Deze definitie bepaalt niet enkel wie lid van ICOM kan zijn, maar is ook richtinggevend voor de decretale bepalingen in vele regio's en landen waar overheden musea subsidiëren.


Hieronder vinden jullie de link naar de (tweetalige) vragenlijst. De deadline voor het invullen van deze vragenlijst is 10 april 2021.


Stuur de link naar de enquête ook gerust door naar collega’s en (freelance) medewerkers. We hopen een zo divers mogelijke input vanuit de Belgische museumsector te krijgen.


Hieronder vinden jullie nog extra info over de museumdefinitie en het proces dat reeds vooraf ging aan deze bevraging.


Sinds haar ontstaan in 1946 werd de museumdefinitie op regelmatige basis herbekeken en aangepast door ICOM. In 2016 werd in Milaan het strategische plan opgevat om de definitie opnieuw te herzien. Het MDPP-comité werd opgericht, en Jette Sandhal werd aangeduid om dit proces in goede banen te leiden. Tegelijkertijd consulteerden ook de diverse nationale en internationale comités hun achterban.


Op 27 juli 2019 werd er een definitie voorgelegd, waarover de AV in Kyoto op 7 september moest stemmen. Om diverse redenen, waaronder de te beperkte tijd voor terugkoppeling met de eigen leden, riepen heel wat nationale en internationale comités op om de stemming uit te stellen. Dit voorstel tot uitstel werd aanvaard met 70% van de stemmen.


Het voorbije jaar werd beheerst door interne spanningen en ontslagen. Het MDPP-comité werd hervormd en herdoopt tot ICOM Define. In december 2020 werden de ICOM-leden via een webinar op de hoogte gebracht van de verschillende stappen in aanloop naar een vernieuwde definitie. Dit proces moet culmineren in een nieuw voorstel voor de museumdefinitie, dat ter stemming zal voorgelegd worden op de ICOM-conferentie in Praag (2022).


De vragenlijst die we vandaag lanceren kadert in fase 3 van dit stappenplan. In dit deel van het project mogen nationale en internationale comités 20 kernwoorden en/of concepten doorsturen, vergezeld van beknopte uitleg. Deze kernwoorden moeten op 11 april ten laatste toekomen bij ICOM Internationaal, vandaar onze eigen deadline 1 dag eerder.