Algemene Vergadering 14 juni 2021 (ONLINE)

Op 14 juni 2021 om 10.30 uur houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook dit jaar organiseren we de vergadering uitzonderlijk nog eens digitaal.


Omwille van de technische aspecten rond het geldig stemmen, zullen enkel effectieve leden toegelaten worden tot het live webinar. Zij zullen dan ook via hetzelfde systeem kunnen stemmen waar nodig. Geïnteresseerde toegetreden leden, die geen stemrecht hebben, kunnen na afloop de opname van de Algemene Vergadering herbekijken.


Effectieve leden kunnen zich tot en met 11 juni inschrijven. Na inschrijving ontvangen ze dan een mail met de link en info om deel te nemen aan de AV.


Leden die niet-stemgerechtigd zijn, kunnen achteraf de replay bekijken. Deze zal via de gekende ICOM-kanalen verspreid worden.


Men kan ook een volmacht geven aan een ander ICOM-lid. Deze volmachten moeten ook ten laatste op 11 juni naar het secretariaat verzonden worden via mail (office@icom-belgium-flanders.be).


Leden die zich willen kandidaatstellen voor de Raad van Bestuur kunnen dat doen voor 11 juni 2021.