Discussiemoment vernieuwde ICOM-museumdefinitie

De procedure rond de vernieuwde ICOM-museumdefinitie zit momenteel in fase 6. Op basis van de antwoorden op de enquêtes die nationale en internationale comités dit voorjaar uitstuurden, heeft ICOM Define een rapport met kernwoorden en concepten voorgesteld. Deze analyse vormt de kern van een nieuwe vragenlijst (deadline 7 september) en aansluitend een brainstormmoment, georganiseerd door ICOM Belgium Flanders en FARO, op 10 september 2021, in de vergaderzalen van FARO (Brussel).


In kleine groepjes zullen we bespreken welke kernwoorden belangrijk lijken en waarom. Zowel de input van de survey als die van het brainstormmoment worden verwerkt en naar ICOM-Define gestuurd tegen de deadline van eind september.


Programma brainstorm

  • 10.00 uur: Verwelkoming door Sergio Servellón (ICOM Belgium-Vlaanderen) en Olga Van Oost (FARO)
  • 10.10 uur: Introductie en eerste analyses ICOM-museumdefinitie | Olga Van Oost (FARO)
  • 10.40 uur: Discussie in groepjes
  • 13.00 uur: Lunch

De inschrijvingen werden afgesloten.
Hieronder vinden jullie nog extra info over de museumdefinitie en het proces dat reeds vooraf ging aan deze bevraging.


Sinds haar ontstaan in 1946 werd de museumdefinitie op regelmatige basis herbekeken en aangepast door ICOM. In 2016 werd in Milaan het strategische plan opgevat om de definitie opnieuw te herzien. Het MDPP-comité werd opgericht, en Jette Sandhal werd aangeduid om dit proces in goede banen te leiden. Tegelijkertijd consulteerden ook de diverse nationale en internationale comités hun achterban.


Op 27 juli 2019 werd er een definitie voorgelegd, waarover de AV in Kyoto op 7 september moest stemmen. Om diverse redenen, waaronder de te beperkte tijd voor terugkoppeling met de eigen leden, riepen heel wat nationale en internationale comités op om de stemming uit te stellen. Dit voorstel tot uitstel werd aanvaard met 70% van de stemmen.


Het voorbije jaar werd beheerst door interne spanningen en ontslagen. Het MDPP-comité werd hervormd en herdoopt tot ICOM Define. In december 2020 werden de ICOM-leden via een webinar op de hoogte gebracht van de verschillende stappen in aanloop naar een vernieuwde definitie. Dit proces moet culmineren in een nieuw voorstel voor de museumdefinitie, dat ter stemming zal voorgelegd worden op de ICOM-conferentie in Praag (2022).