Nieuwe dienstverlening – publieksonderzoek

In het voorjaar van 2022 wordt een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse musea. Dit onderzoek wordt aangeboden door ICOM Belgium Flanders in samenwerking met Universiteit Antwerpen en LMR (facilitator van grootschalige onderzoeksprojecten).


Als museum zal je je eigen bezoekers, afhakers en niet-bezoekers kunnen bevragen over hun participatiegedrag en hun behoeftes via een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Alle relevante topics komen hierbij aan bod: de beleving in het museum, tentoonstellingsaanbod en collectie, betalingsbereidheid, profiel en herkomst bezoeker, bezoekersloyauteit, culturele mobiliteit, enz.


De bevraging wordt op maat van het eigen museum geprogrammeerd en geïndividualiseerd naar de specifieke situatie van het museum. Je wordt (indien gewenst) betrokken bij de opmaak van de vragenlijst via de organisatie van focusgroepen en je krijgt ook de mogelijkheid om nog extra vragen toe te voegen voor je museum.