Ethische richtlijnen voor het beheer en de restitutie van koloniale collecties

In oktober 2018 zetten een zestigtal academici en professionelen uit de museum- en erfgoedsector hun naam onder een opinieartikel in twee Belgische kranten waarin de noodzaak werd benadrukt van een ernstig debat over de teruggave van Afrikaans cultureel erfgoed verworven door Belgische musea tijdens de koloniale periode. Het artikel riep op tot de ontwikkeling van ethische richtlijnen voor de Belgische museumsector met betrekking tot het beheer en de restitutie van koloniale collecties.

Een jaar later richtten de initiatiefnemers een onafhankelijke expertengroep met leden van verschillende institutionele en professionele achtergronden. Het resultaat van deze samenwerking is een document dat een eerste aanzet biedt tot een reeks richtlijnen voor de omgang met koloniale collecties en restitutie, aangepast aan de Belgische context. Deze tekst is bedoeld als beginpunt, niet als eindpunt. De initiatiefnemers zijn zich bewust van de vele beperkingen ervan.

De volledige versie van deze tekst werd met financiële steun van ICOM Belgium Flanders vertaald naar het Nederlands.