Ik onderneem actie…

De zomer van 2021 zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven omwille van de ongekende watersnood die ons land heeft getroffen. Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwam spontaan een solidariteitsactie op gang en boden burgers hulp aan de zwaar getroffen bewoners van het rampgebied.

Maar wat met het erfgoed?

We vergeten vaak dat ook het erfgoed geleden heeft onder deze overstromingen. Zeer snel na de gebeurtenissen werd een crisiscomité opgericht samengesteld uit talrijke verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van het behoud van het erfgoed. Het kon op korte tijd meerdere acties op het getouw zetten zoals een inventaris van de getroffen sites, de coördinatie van de vrijwilligers en van de aanvragen voor hulp en logistieke bijstand, enz..

Zes maanden na de overstromingen lijdt het erfgoed nog steeds onder de gevolgen van het natuurgeweld en blijft het in gevaar. Om het verder te beschermen en verlies te voorkomen dient dringend te worden ingegrepen. De voorlopige balans loopt op tot meer dan 200 getroffen sites: beschermde gebouwen, kerken, musea, archieven en verzamelingen. De specifieke kenmerken van de diverse objecten vergen een aangepaste restauratie die een kostprijs heeft. Meer dan 60 000 EUR zal zeker nodig zijn om het beschadigde erfgoed te herstellen.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de acties tot behoud van het erfgoed te ondersteunen. De Koning Boudewijnstichting heeft daarom een Schenkerskring “Erfgoed Overstromingen” geopend.

U kunt online een gift doen via deze website Of stort op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde vermelding ***623/3661/60056***
Giften aan de Stichting vanaf € 40 of meer per jaar komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB 92).

Waar kan uw bijdrage het verschil maken?

Archivalisch erfgoed - Verschillende lokale archieven werden zwaar getroffen door de watervloed waaronder deze van gemeenten, parochies en vele openbare of private instellingen. Heelder flarden van de herinnering en de geschiedenis van een regio zijn op deze manier voorgoed verloren gegaan. Dankzij de inzet van vrijwilligers kon een deel van deze archieven gered worden. Deze kostbare getuigen van het verleden zijn vandaag wel droog maar nog steeds vuil en moeilijk te raadplegen. Er moet dringend worden ingegrepen om de schimmels te behandelen, het vuil van het oppervlak te verwijderen dat een bedreiging vormt voor het behoud van de documenten. Later moeten de scheuren worden hersteld en de door het water losgeweekte stukken terug gelijmd worden. Het bedrag dat nodig is om dit project tot een goed einde te brengen loopt zeker op tot € 20 000.

Religieus erfgoed - Minstens 20.000 € is nodig voor de conditionering en behandeling van het religieus textiel.

Roerend erfgoed bewaard in het Museum voor Archeologie en Folklore te Verviers - Meer dan 15 meubelstukken werden zwaar beschadigd en wachten op een dringende restauratie. Onder deze meubels bevinden zich kostbare specimen zoals twee kabinetten uit de 16de en de 17de eeuw versierd met inlegwerk van schildpad, ebbenhout, ivoor en parelmoer. Globaal wordt de restauratie hier voorlopig geschat op € 20 000.

Hartelijk dank voor uw steun en vrijgevigheid!

De Schenkerskring: KIK, BBS, MSW, CIPAR, AAFB, KVHW&T, KMKG, ICOM Belgium Flanders, ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles