We hebben een nieuwe museumdefinitie!

Op 24 augustus 2022 werd het voorstel voor de vernieuwde museumdefinitie, na een participatief proces van twee jaar, voorgelegd ter stemming tijdens de AV van ICOM Internationaal in Praag. 
 

De nieuwe definitie werd door het overgrote deel van de stemgerechtigde leden aanvaard: 487 leden (92,41%) stemden voor, 23 (4,36%) tegen en 17 (3,23%) onthielden zich.   


We delen graag de gekozen definitie:


"A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing. "


Meer informatie is te vinden op de website van ICOM zelf.

Wij willen langs deze weg graag al onze leden bedanken die de voorbije jaren meegewerkt hebben aan deze nieuwe museumdefinitie, door het geven van feedback, het invullen van de enquêtes en deelnemen aan discussiemomenten.