Nederlandstalige versie van de museumdefinitie

In augustus 2022 werd de vernieuwde museumdefinitie, na een participatief proces van twee jaar, officieel aanvaard tijdens de ICOM-conferentie in Praag. De voorbije maanden werd er gewerkt aan een Nederlandstalige versie, die we graag aan jullie voorstellen.

Voor die vertaling werkte ICOM Belgium Flanders niet enkel samen met FARO, maar ook met ICOM Nederland en de Nederlandse Museumvereniging. Aan de Nederlandse vertaling ging een zorgvuldig inspraakproces vooraf.

In een vruchtbare samenwerking met ICOM Belgium Flanders, de Museumvereniging en het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO zijn we het vertaalproces ingegaan. We zijn verheugd dat zoveel ICOM-leden hebben meegedacht middels de enquêtes die zijn uitgestuurd en de inspraakrondes. Dit alles heeft geresulteerd in een heldere Nederlandse vertaling van de definitie.’

Bestuurslid van ICOM Nederland Amanda Vollenweider

De museumdefinitie is een belangrijke graadmeter voor wat een museum is en wat het museum betekent voor de maatschappij. De omschrijving geeft een heldere afbakening van wat musea wel en niet zijn.

'Ook in België kwam er een heel voortraject aan te pas om tot de nieuwe museumdefinitie te komen. Voor de Nederlandstalige versie lag het voor ons voor de hand om af te stemmen met Nederland. We hopen dat deze vlotte samenwerking aanleiding geeft tot nieuwe projecten om de museumsector in Vlaanderen en Nederland samen te brengen.'

Isabelle Vanhoonacker, voorzitster ICOM Belgium Flanders