Resultaten bevraging ethische code

In het najaar van 2023 organiseerde ICOM een bevraging over de werktekst van de nieuwe "code of ethics".

ICOM-leden konden hun commentaren doorgeven via mail, en op 11 oktober organiseerden we samen met FARO een feedbackmoment waaraan verschillende museummedewerkers uit kleine en grotere musea deelnamen. 

De neerslag van deze discussie werd samen met de bevindingen van onze Franstalige collega's (ICOM Wallonie) doorgestuurd naar ICOM Internationaal als bijdrage vanuit ons nationaal comité.

Wie de commentaren wil nalezen, kan dat via onderstaande link.