Algemene Vergadering 25 juni 2020 (ONLINE)

Op 25 juni 2020 om 10.00 uur houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot het coronavirus, zal de Algemene Vergadering dit jaar niet op een fysieke locatie plaatsvinden, maar online via een webinar.


Omwille van de technische aspecten rond het geldig stemmen, zullen enkel effectieve leden toegelaten worden tot het live webinar. Zij zullen dan ook via hetzelfde systeem kunnen stemmen waar nodig. Geïnteresseerde toegetreden leden, die geen stemrecht hebben, kunnen na afloop de opname van de Algemene Vergadering herbekijken.


Effectieve leden kunnen zich tot en met 23 juni inschrijven via het webformulier op onze website. Op 24 juni ontvangen ze dan een mail met daarin de link en uitleg over hoe ze een dag later kunnen deelnemen aan de online vergadering. Men hoeft daarvoor geen extra software te installeren, en men kan deelnemen via pc, laptop, tablet of zelfs smartphone.


Leden die niet-stemgerechtigd zijn, kunnen achteraf de replay bekijken. Deze zal via de gekende ICOM-kanalen verspreid worden.


Men kan ook een volmacht geven aan een ander ICOM-lid. Deze volmachten moeten ook ten laatste op 23 juni naar het secretariaat verzonden worden via mail (office@icom-belgium-flanders.be).


Leden die zich willen kandidaatstellen voor de Raad van Bestuur kunnen dat doen voor 23 juni 2020.


De motivatie van de kandidaat-bestuursleden kan men nalezen via onderstaande link.