FAKE, false and real in museums, culture and society

Op 23 en 24 november 2023 organiseren War Heritage Institute en Belspo een conferentie onder de noemer "FAKE, False and Real in Museums, Culture and Society". De conferentie heeft Engels als voertaal en is een combinatie van lezingen, case studies en begeleide bezoeken. De aangehaalde voorbeelden komen uit diverse vakgebieden. 

Praktische info: