Hoorzitting senaat ‘Caring museums’

Op 15 januari vond er een hoorzitting van de senaat plaats, rond een voorstel betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het “caring museum” (Senaat nr. 7-482)

Emma Nardi (voozitster ICOM Internationaal), Isabelle Vanhoonacker (voorzitster ICOM Belgium) & Véronique Van Cutsem (ICOM Belgium) en Caroline Vanandruel (vertegenwoordigster Culture & Démocratie) kregen de kans om een presentatie te geven rond dit thema.

Meer info en documenten rond deze hoorzitting kan je hieronder vinden.