Persbericht “Musea en AI”

De aanbevelingen ondersteunen musea om hun volledige potentieel aan te boren en hun rol te vinden in de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI). Musea zijn uitstekende plekken om met het publiek technologische ontwikkelingen te bespreken en bieden de ruimte om te leren, te ervaren en kennis op te bouwen. De aanbevelingen werden besproken en gepresenteerd aan beleidsmakers van gemeentelijk, nationaal en Europees niveau tijdens een internationale conferentie op 20 maart 2024 in Brussel.