Lidmaatschap 2020

Wie al lid was in 2019 en het lidmaatschap wil verlengen, dient daarvoor geen webformulier meer in te vullen! Volg gewoon de stappen hieronder.

Aanpassingen lidgelden

Tijdens de Algemene Vergadering van 2019 werd voor enkele categorieën een verhoging van het lidgeld goedgekeurd. De lidgelden waren al vele jaren onveranderd gebleven en lagen lager dan in onze buurlanden, terwijl de werkingskosten gestegen zijn. Om de vereniging financieel gezond te houden, was een prijsstijging noodzakelijk.

Niet alle lidgelden stijgen echter. Zo blijven de lidgelden voor studenten, gepensioneerden en de instellingen zelf onveranderd. Ook het internationale deel van het lidgeld stijgt niet in 2020.

Er werd ook beslist om de administratieve kosten te laten vallen, om op die manier de lidgelden uniform te maken en verwarring te vermijden.

De nieuwe prijzen vind je onderaan deze pagina. De eerste groep prijzen zijn voor wie enkel een Vlaams lidmaatschap heeft/wenst, daaronder vinden jullie de tarieven voor een internationale lidkaart.


Praktische info

(klik op de categorie die van toepassing is)
1Wij zijn als museum/organisatie instellingslid van ICOM (Belgium Flanders) en willen het lidmaatschap vernieuwen
Elk instellingslid ontvangt eind 2019 een offerte voor het lidmaatschap 2020. Op basis hiervan kunnen er wijzigingen aangevraagd worden.


Na bevestiging en/of ontvangst van een bestelbon wordt het instellingslidmaatschap verlengd en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (ten vroegste vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte).

2Wij zijn als museum/organisatie instellingslid van ICOM (Belgium Flanders) en betalen daarnaast ook het lidgeld voor de individuele kaarten van (een deel van) onze medewerkers. We willen het lidmaatschap vernieuwen.
Elk instellingslid ontvangt eind 2019 een offerte voor het lidmaatschap 2020. Op basis hiervan kunnen er wijzigingen aangevraagd worden (bv. schrappen van medewerkers die uit dienst zijn, aanvragen nieuwe kaarten, ...)


Na bevestiging en/of ontvangst van een bestelbon wordt het instellingslidmaatschap verlengd en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte). Indien er nieuwe kaarten besteld zijn, dan worden die doorgestuurd zodra we ze ontvangen van het (internationale) secretariaat.

3Wij zijn als museum/organisatie geen instellingslid van ICOM (Belgium Flanders) maar betalen wel het lidgeld voor de individuele kaarten van (een deel van) onze medewerkers. We willen deze lidmaatschappen vernieuwen.
Jullie ontvangen eind 2019 een offerte voor het lidmaatschap 2020. Op basis hiervan kunnen er wijzigingen aangevraagd worden (bv. schrappen van medewerkers die uit dienst zijn, aanvragen nieuwe kaarten, ...)


Na bevestiging en/of ontvangst van een bestelbon wordt het instellingslidmaatschap verlengd en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte). Indien er nieuwe kaarten besteld zijn, dan worden die doorgestuurd zodra we ze ontvangen van het (internationale) secretariaat.

4Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), maar het lidgeld wordt door mijn werkgever betaald. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 hernieuwen.
In principe hoef je niets te doen, je organisatie krijgt een offerte, en na bevestiging daarvan verlengen wij het lidmaatschap.


De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte) naar je werkgever.

5Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), maar het lidgeld wordt deels door mijn werkgever, deels door mezelf betaald. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 hernieuwen.
Je hoeft nog niets te doen, je organisatie krijgt een offerte, en na bevestiging daarvan verlengen wij het lidmaatschap.


We geven je dan een seintje via mail om het bijkomende deel van het lidgeld te betalen, zoals overeengekomen met je werkgever.

De stickers worden zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van bevestiging en drukte) naar je werkgever.

6Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) als student. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 hernieuwen.
Studenten dienen ieder jaar een attest door te sturen waaruit blijkt dat ze ingeschreven zijn in een studierichting met museale insteek. Stuur dat attest voor het academiejaar 2019-20 zo snel mogelijk door naar ons secretariaat.


Na bevestiging van het attest door ons secretariaat, mag je het lidgeld betalen:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 58 indien je een internationale kaart hebt
De administratiekosten vallen vanaf 2020 weg, vandaar dat het lidgeld ietsje goedkoper wordt voor studenten!


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2020 student + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2019, laat ons dat dan ook zeker weten!

7Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), werkte vroeger in een museum en ben al langer dan een jaar met pensioen. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 hernieuwen.
Indien je vroeger al bij ons het statuut 'met pensioen' had, volg je onderstaande stappen.


Betaal het lidgeld 2020:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 58 indien je een internationale kaart hebt
De administratiekosten vallen vanaf 2020 weg, vandaar dat het lidgeld ietsje goedkoper wordt voor wie met pensioen is!


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2020 pensioen + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2019 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2019, laat ons dat dan ook zeker weten!

8Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders), werkte tot voor kort in een museum en ben in de loop van 2019 met pensioen gegaan. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 vernieuwen.
Indien je tot nu toe een gewoon lidmaatschap had als werkend lid in een museum, maar je bent in 2019 met pensioen gegaan, dan kan je een aanvraag doen voor verminderd lidgeld. Stuur hiervoor een mailtje naar ons secretariaat en stuur een attest mee dat bewijst dat je met pensioen bent.


Na bevestiging van je nieuwe statuut door ons secretariaat mag je het lidgeld betalen:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 58 indien je een internationale kaart hebt
De administratiekosten vallen vanaf 2020 weg, vandaar dat het lidgeld ietsje goedkoper wordt voor wie met pensioen is!


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2020 pensioen + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2019 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2019, laat ons dat dan ook zeker weten!

9Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) en werk in een museum of bij een organisatie die instellingslid is. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 hernieuwen.
Indien je werkzaam bent bij een organisatie die instellingslid is bij ICOM, dan heb je recht op een verlaagd lidgeld.


Let op, de voorbije jaren hebben enkele musea hun instellingslidmaatschap opgezegd. Hieronder kan je de lijst vinden van musea en andere organisaties die in 2019 instellingslid waren. Moest een museum het instellingslidmaatschap in 2020 opzeggen, dan kan er achteraf aan de leden een meerkost gevraagd worden.

Betaal het lidgeld 2020:

 • € 25 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 95 indien je een internationale kaart hebt
De lidgelden zijn zoals hierboven reeds aangekondigd gestegen, maar de administratiekosten vallen vanaf 2020 weg.


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2020 + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld) + naam museum/organisatie waar je werkt

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2019 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2019, laat ons dat dan ook zeker weten!

10Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) maar werk niet in een museum dat instellingslid is. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 hernieuwen.


Betaal het lidgeld 2020:

 • € 65 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 135 indien je een internationale kaart hebt
De lidgelden zijn zoals hierboven reeds aangekondigd gestegen, maar de administratiekosten vallen vanaf 2020 weg.


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2020 + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2019 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2019, laat ons dat dan ook zeker weten!

11Ik ben individueel lid van ICOM (Belgium Flanders) als toegetreden lid. Ik wil mijn lidmaatschap in 2020 hernieuwen.


Betaal het lidgeld 2020:

 • € 65 indien je enkel een Vlaamse lidkaart hebt
 • € 135 indien je een internationale kaart hebt
De lidgelden zijn zoals hierboven reeds aangekondigd gestegen, maar de administratiekosten vallen vanaf 2020 weg.


Gebruik volgende gegevens voor je betaling:

 • IBAN: BE39 4099 5319 7119
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: lidgeld 2020 + voornaam en familienaam + lidnummer (zoals op lidkaart vermeld)

Wens je ook een factuur, vermeld dan '+ FACTUUR' bij je betaling. Indien je reeds in 2019 van ons een factuur kreeg, en de gegevens (benaming, adres, btw-nummer) zijn ongewijzigd, dan is dit voldoende. Indien we je factuurgegevens nog niet hebben, of ze zijn gewijzigd, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat.

Na ontvangst van je betaling worden de stickers zo snel mogelijk verstuurd (vanaf midden december 2019, afhankelijk van de volgorde van betaling en drukte).

Opgelet, is je postadres en/of mailadres gewijzigd in de loop van 2019, laat ons dat dan ook zeker weten!

12Is het museum of de organisatie waarvoor ik werk instellingslid?
Volgende organisaties en musea zijn momenteel instellingslid:
 • Abdijmuseum Ten Duinen 1138
 • Africamuseum
 • AGB Erfgoed Gent
 • Archief en musea Turnhout
 • ARGOS Centre for Arts & Media
 • Belgisch stripcentrum
 • BOZAR / Paleis voor Schone Kunsten
 • Centrum Ronde van Vlaanderen
 • CIAP
 • CRKC/Parcum
 • Cultuurdienst Stad Gent
 • De Museumstichting SON
 • Den AST vzw
 • Design Museum Gent
 • DIVA
 • Erfgoedsite Tienen
 • FARO
 • FeliXart Museum
 • FOMU
 • Gents universiteitsmuseum
 • Glazenhuis
 • Herita
 • Historische huizen Gent
 • In Flanders Fields Museum
 • Het huis van Alijn
 • Het Stadsmus Hasselt
 • Karrenmuseum Essen
 • Kasteel van Gaasbeek
 • Kazerne Dossin
 • KBIN
 • KBR
 • KLM-MRA
 • KMKG
 • KMSKA
 • KMSKB
 • Kusthistories-Villa Les Zéphirs
 • M Leuven
 • Memorial Museum Passchendaele 1917
 • Muziekinstrumentenmuseum
 • Modemuseum Hasselt
 • MOMU
 • Mooss
 • MOT
 • MSK Gent
 • MUHKA
 • Musea & Erfgoed Antwerpen
 • Musea & Erfgoed Mechelen
 • Musea Maaseik
 • Museum Albert Van Dyck
 • Museum Dhondt-Dhaenens
 • Museum Dr Guislain
 • Museum Mayer van den Bergh
 • Museum van Europa
 • Mu.ZEE
 • Nationaal Jenevermuseum Hasselt
 • NAVIGO
 • Openluchtmuseum Bokrijk
 • PAM Ename
 • PAM Velzeke
 • Parlamentarium
 • Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren
 • Provincie Antwerpen - dienst erfgoed
 • Provinciedomein Raversyde
 • Sint-Pauluskerk Antwerpen
 • S.M.A.K.
 • Stadsarchief Brugge
 • Sportimonium
 • Stadsmuseum Lier
 • Stadsmuseum Lokeren
 • Stedelijke musea Dendermonde
 • STAM
 • Stedelijke Musea Brugge
 • Suske en Wiske Kindermuseum
 • Teseum
 • The Low Countries Sculpture Society
 • Texture
 • Toerisme Vlaanderen
 • VAI
 • VIAA
 • Vlaams ministerie van Cultuur, jeugd, Sport en Media - afdeling Erfgoed
 • Vlaams ministerie van Cultuur, jeugd, Sport en Media - afdeling Kunsten
 • WIELS
 • Z33

Lidgelden ICOM Belgium Flanders

(Enkel Vlaamse lidkaart)

Opgelet, deze lidgelden zijn van toepassing op wie enkel een Vlaams lidmaatschap heeft (Vlaamse gekleurde lidkaart i.p.v. een internationale witte lidkaart)!

Instellingsleden
 • Standaardtarief: € 250
Individuele leden
 • Standaardtarief: € 65
 • Voordeeltarief (enkel als de instelling waar men werkt instellingslid is): € 25
 • Student: € 25
 • Pensioen na loopbaan in museum: € 25

Lidgelden ICOM Internationaal

(Internationale lidkaart)

Om lid te worden van ICOM Internationaal, moet men ook lid zijn van een nationaal comité. De prijzen hieronder zijn opgebouwd uit het lidgeld van ICOM Belgium Flanders (eerste getal) en het internationale lidgeld (tweede getal).


Instellingsleden
 • Type 1 (inkomsten lager dan € 30 000) – 3 kaarten: € 250 + € 270 = € 520
 • Type 2 (inkomsten tussen € 30 000 en € 100 000) – 4 kaarten: € 250 + € 335 = € 585
 • Type 3 (inkomsten tussen € 100 000 en € 1 000 000) – 5 kaarten: € 250 + € 498 = € 748
 • Type 4 (inkomsten tussen € 1 000 000 en € 5 000 000) – 6 kaarten: € 250 + € 598 = €848
 • Type 5 (inkomsten tussen € 5 000 000 en € 10 000 000) – 7 kaarten: € 250 + € 681 = € 931
 • Type 6 (inkomsten hoger dan € 10 000 000) – 8 kaarten: € 250 + € 832 = € 1082
Individuele leden
 • Standaardtarief: € 65 + € 70 = € 135
 • Werkend bij een instellingslid: € 25 + € 70 = € 95
 • Student: € 25 + € 33 = € 58
 • Pensioen na loopbaan in museum: € 25 + € 33 = € 58
Meer informatie?

Klik hier voor een overzicht van de veelgestelde vragen over het ICOM-lidmaatschap.

Neem indien nodig contact op met ons secretariaat bij verdere vragen.